Marcelina Gołębiewska

Golebiewska Marcelina

Wykształcenie

2004-2007      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
Studia doktoranckie
2006, IV-V      Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych – MGIMO
Staż naukowy / kwerenda biblioteczna w ramach studiów doktoranckich
Kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie Ropy i Gazu im. I.M. Gubkina
2003-2004      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
Studia podyplomowe Handel zagraniczny
1997    Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich. Magister filolog (rusycysta, dyplom summa cum laude)

Doświadczenie zawodowe

2008-2017      Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG)
Analityk. Od 2014 r. na stanowisku głównego specjalisty
2006-2008      Instytut Studiów Energetycznych
Doradca Zarządu (ekspert w zakresie rynków gazu ziemnego w d. ZSRR)
2000-2006      Miesięcznik Nowy Przemysł i portal wnp.pl, PTWP (obecnie Grupa PTWP SA)
Dziennikarz (gaz ziemny, ropa naftowa i chemia wielkiej syntazy)
1998-2000      Miesięcznik Nafta & Gaz Biznes
Dziennikarz (gaz ziemny, ropa naftowa)

Aktywność naukowa i popularyzatorska

2005-2017      Instytut Sobieskiego
Ekspert (gaz ziemny)
2013-2017      Akademia Energii Fundacji im. L. Pagi
Wykładowca
2012-2014      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej Wykładowca.
Studium podyplomowe Funkcjonowanie rynków energii

Wybrane wystąpienia eksperckie od 2010 r.:

LNG w strategii gazowej Rosji i firm rosyjskich. Wpływ na regionalny i globalny rynek gazu (referat) LNG w Polsce i Europie 2017, Adventure Consulting, Warszawa 29.05.2017
Strategia gazowa Rosji a budowa jednolitego rynku gazu w UE (referat)
Gaz dla Polski 2015, Adventure Consulting, Warszawa 18.03.2015
Bilans relacji Rosja-UE. Implikacje dla Polski (referat)
Gazownictwo – nieustanne wyzwania, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Zakopane 19-21.01.2012
Geneza i skutki kryzysu gazowego Kijów-Moskwa z punktu widzenia Ukrainy (artykuł naukowy)       /w:/ Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy, red. naukowa E. Teichmann, K. Falkowski, SGH Warszawa 2010