Magdalena Kozak

Magdalena Kozak

Wykształcenie:

2000 – 2001 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
1996 – 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
magister ekonomii,
kierunek: zarządzanie i marketing,
specjalizacja: zarządzanie strategiczne
1991 – 1994 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wydział ekonomiczno-społeczny

Doświadczenie zawodowe:

2010 Doradca Instytutu Studiów Energetycznych, Szef Projektu wspierającego Program Polskiej Energetyki Jądrowej.

2003 – 2009 Grupa PKN ORLEN S.A.
2008 – 2009 Specjalista w Dziale Public Affairs – Biuro Komunikacji Korporacyjnej; Biuro ds. Strategii i Rozwoju. Koordynacja działań dotyczących współpracy spółki z instytucjami rządowymi i placówkami dyplomatycznymi

2006 – 2008 Specjalista ds. ekonomicznych w Biurze Zarządu, Zespół ds. CSR. Odpowiedzialna za koordynację prac z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

2003 – 2006 Koordynator Biura Projektu Value Based Management. Odpowiedzialna za raportowanie postępu prac projektowych, bieżący nadzór harmonogramów działań zespołów roboczych i monitorowanie realizacji budżetu projektu

2003 Specjalista ds. ekonomicznych w Zespole Doradców Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych
2000 – 2002 Philip Morris Poland S.A., koordynacja działań i projektów Biura Prawnego
1994 – 1999 Procter & Gamble Operations Polska S.A., koordynacja działań Biura Finansowego