Bernard Ściechowski

Wykształcenie

1988 mgr ekonomii Wydział Ekonomiki i Produkcji w zakresie ekonomiki i organizacji przemysłu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie – SGH

Doświadczenie zawodowe

2015 – 2017  WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE S.A. Prezes Zarządu – powstrzymanie   procesu degradacji spółki
2015  GLUCOTRONIC Sp. z o.o., Doradca Zarządu
2013 – 2014  AMEW-Invest sp. z o.o., Doradca Zarządu
2010 – 2013  PGNiG Technologie S.A. Prezes Zarządu, opracowanie zasad i przeprowadzenie konsolidacji czterech spółek grupy PGNiG S.A
2010  H.CEGIELSKI Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Prezes Zarządu
2009 – 2010  ZEM-EN CELMA S.A. Prezes Zarządu
2009  ZEM-EN CELMA S.A. p.o. Prezesa Zarządu, delegowany członek Rady Nadzorczej
2009  Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba” Sp. z o.o. Prezes Zarządu
2008 – 2009  Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba” Sp. z o.o. Dyrektor ds produkcyjno-technicznych
2008  PSI Sp. z o.o. Dyrektor ds klientów strategicznych
2008  ZEM-EN CELMA S.A. p.o. Prezesa Zarządu, delegowany członek Rady Nadzorczej
2007 – 2008  PKP Cargo S.A. z-ca dyr. Biura Planowania i Analiz
2007  BUMAR INVEST Sp. z o.o. Doradca prezesa
2006 – 2007  Fabryka Broni „Łucznik”- Radom, Członek Zarządu
2006  BUMAR- KOMPONENTY Sp. z o.o., Członek Zarządu
2006  Z.E.WAREL S.A. Prezes Zarządu
2006  Z.E.WAREL S.A. Dyrektor Generalny
2002 – 2005  BUM AR Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie – Prezes Zarządu
2000 – 2002  Savber Sp. z o.o. w Warszawie (z kapitałem włoskim) – Prezes Zarządu
1996 – 2002  Jokey Polska Sp. z o.o. w Warszawie (z kapitałem niemieckim) – Prezes Zarządu
1994 – 2002  Bumas Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu
1993 – 2002  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUMAS – właściciel
1977 – 1993  Zakłady Koparek i Hydrauliki im. L. Waryńskiego - Technolog, Kierownik działu zatrudnienia i płac, Zastępca Dyrektora ds. zaopatrzenia i handlu, Dyrektor ds. ekonomiczno-handlowych, Delegat techniczny w CSRS, Dyrektor delegatury w Czechach.
1973 – 1977  Ośrodek Badawczo Rozwojowy Koparek i Hydrauliki, referent techniczny, następnie starszy referent ds. technicznych
1967 – 1970  Ślusarz – uczeń, Zakład Doskonalenia Zawodowego