Nasz zespół to eksperci…

… mający szerokie doświadczenie w sektorach energetycznym, chemicznym, R&D oraz nowych technologii,

… których doświadczenie wsparte jest wykształceniem i wiedzą z zakresu finansów, marketingu i zarządzania,

… którzy zarządzali największymi krajowymi i unijnymi projektami w sektorze energetycznym.

Andrzej Sikora andrzej.sikora@ise.com.pl

Andrzej Sikora

Dr inż. Ukończył w 1986 studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; również szkolenia w Szkole Bankowej w Wiedniu, University of Southern California Jackson, Mississippi, USA oraz INSEAD we Francji.
Jest prezesem zarządu Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Specjalność: surowce energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne, optymalizacja aktywów energetycznych.

Dowiedz sie wiecej…

Marcin Krupa marcin.krupa@ise.com.pl

Marcin Krupa

Magister ekonomii. Ukończył w 1995 studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; również szkolenia w tym stypendysta University of Wisconsin, La Crosse, USA Stypendium East Central European Scholarship Program. Partner i Doradca w Instytucie Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Uczestniczył w projektach dotyczących wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego dla polskich klientów.

Realizuje projekty w Europie Zachodniej, Rosji, Kazachstanie, krajach bałtyckich, krajach Afryki Środkowej, Północnej i Subsaharyjskiej

Dowiedz sie wiecej…

Przemysław Grabowski przemyslaw.grabowski@ise.com.pl

Przemyslaw Grabowski

Magister ekonomii Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, specjalizacja: ekonometria i statystyka Partner – Instytut Studiów Energetycznych, wcześniej Doradca AKJ Capital S.A.
Uczestniczył w projektach dotyczących wydobycia i przerobu ropy naftowej 
i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego dla polskich klientów.

Projekty w Europie Zachodniej, Rosji, Kazachstanie, krajach bałtyckich, 
krajach Afryki Środkowej, Północnej i Subsaharyjskiej. Do 2005 Grupa PKN ORLEN Zastępca Dyrektora Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol. Członek Zarządu CFO Orlen Deutschland AG, członek Rady Nadzorczej Polkomtel S.A.

Dowiedz sie wiecej…

Jan WinterDoktor nauk technicznych z zakresu modelowania matematycznego gospodarki energetycznej Politechniki Szczecińskiej. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył szereg szkoleń i kursów podyplomowych z zakresu gospodarki energetycznej m.in. w Londynie i Oxfordzie, Paryżu, Amsterdamie, Barcelonie, Budapeszcie.

Konsultant w Instytucie Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Specjalizuje się i pasjonuję szeroko pojętym  rynkiem gazu ziemnego w Europie i na Świecie.

Dowiedz sie wiecej…

Piotr Pilch piotr.pilch@ise.com.pl

Piotr PilchMagister inżynier telekomunikacji. Posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów telekomunikacyjnych. Partner w Instytucie Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Dowiedz sie wiecej…

 

Mateusz Piotr Sikora mateusz.sikora@ise.com.pl

Mateusz SikoraMagister prawa oraz magister ekonomii w sektorze energetycznym. Ukończył w 2013 studia prawnicze, Prawo, Nauki Polityczne – specjalizacja prawo europejskie, na École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Ukończył w 2014 roku French Institute of Petroleum – IFP School (École d’ingénieur – sektor Oil&Gas) oraz CEA–Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (École d’ingénieur – sektor jądrowy) otrzymując dyplom Master EDDEE – Economics of Energy Sustainable Development and Environment – Energy Management Project. Doradca i analityk w Instytucie Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Uczestniczy w projektach dotyczących regulacji, wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego we Francji, Brukseli oraz Polsce

Dowiedz sie wiecej…

Taduesz Widuch tadeusz.widuch@ise.com.pl

Tadeusz WiduchDoradca Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami i dużymi projektami inwestycyjnymi oraz 12 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów transformacyjnych między innymi w zakresie górnictwa węgla kamiennego. Realizował projekty w sektorach: górnictwa węgla kamiennego (opracowywanie i nadzór na realizacja szczegółowych planów restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego) i energetyki (m.in. realizacja projektów inwestycyjnych budowy FW “Pelplin 2″ 80 MW, FW “Ciepłowody” 75 MW, elektrownie na biomasę “EC Prudnik” i “Otmuchów”).
Dowiedz sie wiecej…

Tomasz Ryszard Treider  tomasz.treider@ise.com.pl

Tomasz TreiderDoradca w Instytucie Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Posiadający ponad 22 letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami biznesowymi i dużymi projektami inwestycyjnymi w sektorach IT oraz energetyce.
Dowiedz sie wiecej…

Jacek Błaszczyński

jacek.blaszczynski@ise.com.pl

Master’s Certificate in Project Management, ESI/PMI/George Washington University School of Business, absolwent Finansów i Bankowości w specjalność Rachunkowość, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, posiadający kwalifikacje ACCA Professional Scheme przeznaczone dla specjalistów z zakresu rachunkowości, audytu i finansów.
Doradca Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Posiadający wieloletnie doświadczenie i sukcesy w zarządzaniu złożonymi projektami inwestycyjnymi, inicjowaniu i koordynowania procesu planowania strategicznego oraz procesów kontrolingu strategicznego, a także rachunkowości i audytu organizacji i procedur.
Dowiedz sie wiecej…


Andrzej Habryń
 andrzej.habryn@ise.com.pl

Andrzej HabryńDoradca w sprawach  prowadzenia R&D i wdrażania innowacji. Ekspert  w dziedzinie Waste to Energy. Doskonała znajomość zagadnień związanych z niekonwencjonalnymi źródłami energii zintegrowanymi systemami energetycznymi i rozproszonymi źródłami energii. Wynegocjowanie, sporządzenie umów i prowadzenie realizacji 12 kontraktów eksportowych i importowych na dostawy do Rosji, Estonii, Ukrainy, Białoruś, Uzbekistanu, Maroka o łącznej wartości ok. 14 mln EUR. Przygotowanie oraz kierowanie projektami B+R.
Dowiedz sie wiecej…

 

Bernard Ściechowski bernard.sciechowski@ise.com.pl

Partner Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Posiadający wieloletnie doświadczenie i sukcesy w zarządzaniu złożonymi projektami restrukturyzacji, inicjowaniu i koordynowania procesu planowania strategicznego oraz procesów inwestycyjnych.
Dowiedz sie wiecej…

Jacek Piechota jacek.piechota@ise.com.pl

MGDoradca Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Posiadający doświadczenie w zarządzaniu charakterystykami energetycznymi

Dowiedz sie wiecej…

 


Marek Grecki 
marek.grecki@ise.com.pl

MGDoradca Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Posiadający ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami i dużymi projektami inwestycyjnymi

Dowiedz sie wiecej…