Przemysław Grabowski

Przemyslaw Grabowski

Wykształcenie:

1989 – 1994     Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
magister ekonomii, specjalizacja: ekonometria i statystyka
1985 – 1988     Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki

Doświadczenia zawodowe:

2007 Partner Instytutu Studiów Energetycznych

2005 – 2007    Doradca AKJ Capital S.A.
Uczestniczył w projektach dotyczących wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego dla polskich klientów. Projekty w Europie Zachodniej, Rosji, Kazachstanie, krajach bałtyckich, krajach Afryki Środkowej, Północnej i Subsaharyjskiej.

2002 – 2005    Grupa PKN ORLEN

2005
Z-ca Dyrektora Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol

2003 – 2004
Wiodąca rola w zakupie akcji i długu Unipetrol a.s. 2003 Członek Zarządu CFO Orlen Deutschland AG odpowiedzialny za zapewnienie finansowania nowopowstałej spółki niemieckiej

2002
Doradca Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych odpowiedzialność – inwestycje kapitałowe, wiodąca rola w zakończonej sukcesem transakcji zakupu 496 stacji benzynowych od BP w Niemczech

1996 – 2002
Deutsche Bank bankowość inwestycyjna, praca przy transakcjach fuzji i przejęć m.in. dla: KGHM, Carlsberg Breweries A/S, RWE Energie AG, Allied Domecq, ICN Pharmaceuticals

1993 – 1996    Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.
analityk rynku pieniężnego w Departamencie Skarbu

Udział w Radach Nadzorczych:

2006 – Orlen Deutschland AG
2005 – Polkomtel S.A.