Nasza misja

… Działając w szeroko rozumianych sektorach energetycznym, chemicznym, R&D oraz w obszarze inwestycji technologicznych, chcemy:

  • służyć jako miejsce wymiany idei dotyczącej gospodarki energetycznej Polski i świata oraz roli nowych technologii w rozwoju gospodarczym,
  • wspierać zrozumienie politycznych, gospodarczych i społecznych czynników kształtujących strategię i politykę energetyczną,
  • pomagać przedsiębiorcom i firmom w osiąganiu sukcesów w projektach związanych z nośnikami energii oraz nowymi technologiami poprzez edukację i doradztwo biznesowe.