Nasze działanie

Nasze działania koncentrują się na następujących obszarach:

ISE to:

…branżowa platforma wymiany idei i opinii.
…możliwość kreowania/wpływu na rozwój polskiego rynku energetycznego.
…konkurencyjność zarówno pod względem jakości usług jak i ceny.

Instytut Studiów Energetycznych kieruje…

…     swą ofertę do:
•    banków inwestycyjnych
•    funduszy typu private equity
•    firm z obszaru Oil&Gas
•    przedsiębiorstw chemicznych
•    kontrahentów podmiotów sektora energetycznego: odbiorców surowców, gotowych paliw i energii
•    przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych inwestycjami w obszarze szeroko rozumianej energetyki
•    administracji rządowej