Dotacje na energetykę

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

  • doboru źródła finansowania inwestycji w obszarze energetyki
  • analizy i oceny szans pozyskania dofinansowania dla planowanej inwestycji
  • doradztwa w zakresie opracowania koncepcji projektu,
  • przygotowania opinii i ekspertyz koniecznych dla pozyskania finansowania przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych,
  • optymalizacji inwestycji celem spełnienia wymogów stawianych potencjalnym beneficjentom,
  • możliwości współpracy jako podwykonawcy w ramach realizowanych projektów,
  • opracowania wniosku o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
  • przygotowania biznes planu, zgodnie z wymogami organu właściwego włącznie z przygotowywaniem analiz finansowych,
  • skompletowania i weryfikacji wszystkich dokumentów formalnych towarzyszących dokumentacji.

Materiały dodatkowe:

  1. Prezentacja dot. sposobu kwalifikowania statusu MŚP w rozumieniu prawa UE (pobierz prezentację: Prezentacja MŚP)