Czym jest ISE?

Instytut Studiów Energetycznych to…

 • unikalne centrum eksperckie i doradcze dla energetyki, chemii przemysłowej, obszarów R&D oraz inwestycji technologicznych,
 • branżowa platforma wymiany idei i opinii.

Instytut Studiów Energetycznych oferuje…

 • możliwość kreowania/wpływu na rozwój polskiego rynku energetycznego
 • konkurencyjność zarówno pod względem jakości usług jak i ceny.

Instytut Studiów Energetycznych kieruje swą ofertę do:

 • banków inwestycyjnych
 • funduszy typu private equity
 • firm z obszaru Oil&Gas
 • przedsiębiorstw chemicznych
 • kontrahentów podmiotów sektora energetycznego: odbiorców surowców, gotowych paliw i energii
 • przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych inwestycjami w obszarze szeroko rozumianej energetyki
 • administracji rządowej