W ramach działalności analitycznej…

… pracujemy na rzecz Klientów oraz części doradczej Instytutu.

W procesie budowania strategii organizacji uwzględniamy szereg ryzyk. W przypadku spółek sektora energetycznego oraz ich klientów i kontrahentów, niezbędne jest prawidłowe zidentyfikowanie i uwzględnienie trzech podstawowych grup ryzyka.

Sektor energetyczny jest obszarem nasilającej się walki konkurencyjnej i zarazem ingerencji państwa. Strategie energetyczne państw i regionów, stawiane obecnie w centrum zainteresowania polityków i opinii publicznej, mają bezpośredni wpływ na warunki funkcjonowania wielkiego lecz i mniejszego biznesu, związanego z pozyskiwaniem, transportemi przetwarzaniem surowców energetycznych, stosowanych także (jak ropa i gaz ziemny) w petro – i gazochemii.

Elementem kształtowania warunków dla działalności podmiotów sektora energetycznego jest prowadzona w kraju i za granicą debata polityków, przedstawicieli sektora i ekspertów.

Doceniamy rolę wiarygodnej informacji w działalności spółek sektora energetycznego oraz podmiotów, będących odbiorcami surowców energetycznych, paliw i energii.

W ramach działalności analitycznej Instytutu Studiów Energetycznych oferujemy…

 1. Opracowanie analiz strategicznych dla podmiotów energetycznych i chemii wielkiej syntezy.
 2. Dostarczanie bieżących analiz i ekspertyz, niezbędnych w działalności ww. podmiotów.
 3. Wsparcie analityczne w negocjacjach handlowych, szczególnie dotyczących obszaru Oil&Gas.
 4. Wsparcie analityczne w realizacji projektów M&A i wykonaniu due dilligence.
 5. Opracowanie strategii, dotyczących relacji z Inwestorami (IR) i opinią publiczną (PR).
 6. Wsparcie działań na rynkach w kraju i za granicą dzięki wykorzystaniu rozległych kontaktów Instytutu Studiów Energetycznych.

Oferta analityczna Instytutu Studiów Energetycznych dotyczy zarówno rynku krajowego (w tym rynków lokalnych), jak i rynków zagranicznych.

Zespół Instytutu Studiów Energetycznych posiada rozległą wiedzę na temat polskiego sektora naftowo-gazowego oraz chemicznego.

Mamy unikalne możliwości bezpośredniego pozyskiwania informacji z zagranicy, w szczególności z rynków państw poradzieckich.

W pracy Zespół ISE korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji:

 • doniesień krajowych i zagranicznych mediów,
 • strategii i komunikatów spółek,
 • krajowych i zagraniacznych statystyk,
 • krajowych i zagranicznych analiz i opracowań,
 • informacji, pozyskiwanych z elitarnych konferencji i seminariów,
 • specjalnie aranżowanych spotkań z krajowymi i zagranicznymi przedstawicielami biznesu i polityki.