Andrzej Sikora

Andrzej Sikora

Wykształcenie:

2011 – obroniona praca doktorska: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Temat: „Skroplony gaz ziemny a inne źródła importu gazu do Unii Europejskiej”
1998    INSEAD, Fontainebleau, Francja Program STOREWARS
1996    University of Southern California Jackson, Mississippi, USA Stypendium USID
1994-1995    Szkoła Bankowa, Wiedeń, Austria
1981–1986    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kierunek: elektrotechnika, automatyka i elektronika,
specjalizacja: mikroelektronika

Doświadczenie zawodowe:

2007     Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych
2005-2007     Doradca AKJ Capital S.A.
Uczestniczył w projektach dotyczących wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektoraenergetycznego dla polskich klientów. Projekty w Europie Zachodniej,Rosji, Kazachstanie, krajach bałtyckich, krajach Afryki Środkowej,Północnej i Subsaharyjskiej.
2002-2005     PKN ORLEN S.A.

2005    Dyrektor Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol
2003-2004    Szef Projektu zakupu akcji i długu Holdingu Unipetrol a.s.
2002-2005    Dyrektor ds. Optymalizacji Aktywów Produkcyjnychw pionie Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju

1997-2002     Farm Food S.A. / Sokołów S.A.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Handlu Dyrektor ds. Kluczowych Klientów
1994-1997     Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Dyrektor Departamentu Kluczowych Klientów
Dyrektor Oddziału w Tarnowie

Udział w Radach Nadzorczych:

2006-2007 – APEX Energy Ltd.
2004-2005 – Rafineria Trzebinia S.A.

Andrzej Sikora – Lista publikacji