Mateusz Piotr Sikora

Mateusz Sikora_2

Wykształcenie:

2014 French Institute of Petroleum – IFP School (École d’ingénieur – sektor Oil&Gas) oraz French Atomic Energy Commission – CEA – Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (École d’ingénieur – sektor jądrowy) – Magister ekonomii w sektorze energetycznym (Economics of Energy Sustainable Development and Environment – Energy Management Project) – specjalizacja – Zarządzanie projektami energetycznymi.
Temat pracy magisterskiej: Aspekty polityczne i gospodarcze polskiego miksu energetycznego.

2013 École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Magister Prawa – Prawo, Nauki Polityczne – specjalizacja prawo europejskie

2012 École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Licencjat z Prawa – specjalizacja prawo europejskie i międzynarodowe

Doświadczenie zawodowe:

2016 – 2022 Państwowa Agencja Atomistyki – Kierujący zespołem planowania strategicznego i spraw międzynarodowych w Biurze Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej

Odpowiadał za prowadzenie współpracy PAA w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (kierujący pełni także rolę National Liaison Assistant), Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej. Odpowiedzialny za współpracę w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej z partnerami zagranicznymi (bilateralnie i międzynarodowo np. USA, Kanada, Francja, Republika Południowej Afryki, Białoruś, itd.). Dodatkowo, koordynacja i uczestnictwo w planowaniu strategicznym działań Agencji w perspektywie długoterminowej oraz krótkoterminowej, w tym opracowywanie dokumentów programowych Agencji. Koordynacja prac nad dokumentami opracowywanymi przez lub na polecenie Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub Ministrów oraz wynikającymi z wykazu prac Rady Ministrów. Odpowiedzialny za koordynację ze strony PAA Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), Polityki Energetycznej Państwa (PEP), Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej

2016 Instytut Studiów Energetycznych – Consultant/Analityk – Paryż/Warszawa

Z Instytutem związany od 2009 roku. Analizy rynku energetycznego dla gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla oraz energii elektrycznej. Analizy rozwoju technologii wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych (aspekt francuski, europejski oraz amerykański). Analizy wydobycia, strategii oraz rozwoju firm z sektora gazowego, petrochemicznego i energetycznego. Szczegółowe analizy tematyczne dla sektora Oil&Gas.

2014 – 2015 Indar Energy Paris

Zliberalizowane rynki energii elektrycznej i gazu ziemnego
Analizy surowców (gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla, i CO2) w kontekście liberalizacji rynku energii (Europa Centralna i Wschodnia). Europejska polityka surowcowa, rozwój infrastruktury gazowej oraz połączeń transgranicznych.

2014 EDF France – International Development Department – Projects Development Department (DDI-DGP) – Business and Strategy Analyst

Praca w deparatemencie Dyrekcja Rozwoju Międzynarodowego – Dział Projektów Jądrowych (DDI-DGP, zajmującym się międzynarodowymi projektami jądrowymi. Bezpośredni udział w pracach zespołu zajmującym się polskim projektem jądrowym.

2011 – 2013 International law firm Bird & Bird w Paryżu

Staż podczas studiów. Redagowanie artykułów, komentarzy, analiz, konkluzji, koordynacja zadań między adwokatami. Analiza prawna, tworzenie baz tematycznych, weryfikacja orzecznictwa, aktualizacja katalogów i dokumentów spraw.

Mateusz Piotr Sikora - Lista publikacji