Jacek Błaszczyński

Wykształcenie:

2008 – 2009     George Washington University School Of Business, Master’s Certificate In Project Management 
1996 – 1999   Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finanse i bankowość, specjalizacja Rachunkowość

Doświadczenia zawodowe:

2011    Doradca Instytutu Studiów Energetycznych

2010 – 2011    Doradca Zarządu, spółka farmaceutyczna,
Audyt organizacji i procedur, przygotowanie do wdrożenia ERP – finanse, logistyka, przygotowanie projektu centralizacji zakupów.

2002 – 2009   Grupa PKN ORLEN

2008 – 2009 Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Strategicznymi (PMO),
przygotowanie zasad (metodyki) zarządzania projektami w Grupie, inicjacja, wsparcie planowania, nadzór i raportowanie portfela projektów, selekcja projektów inwestycyjnych (CAPEX), projekty zarządzania wiedzą,

2007 Zastępca Dyrektora, Biuro Strategii PKN ORLEN,
Rewizja strategii Grupy, Projekty integracyjne, M&A, finansowe i kapitałowe (emisja instrumentów dłużnych, przygotowanie do IPO spółki zależnej)

2004 – 2006 Kierownik projektów strategicznych, Biuro Strategii,
Projekty M&A, udział w przygotowaniu strategii Grupy,

2002 – 2004    Koordynator projektów strategicznych, Biuro Strategii,
członek podstawowego zespołu projektowego ds. zakupu Holdingu Unipetrol

2000 – 2002    H. Cegielski – Poznań / 
Analityk, następnie Kierownik Biura Rachunkowości i Kontrolingu Kosztów

1999 – 1999    Jeronimo Martins Dystrybucja
Asystent w dziale zakupów