Gaz z łupków – cykl konferencji


Cykl konferencji pn. “Gaz z łupków – wpływ na środowisko; zagrożenia czy korzyści dla człowieka? Kompendium wiedzy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej”, dedykowany jest przedstawicielom administracji publicznej i samorządowej odpowiedzialnym za realizację zadań publicznych w zakresie polityki energetycznej, wykonującym zadania dotyczące środowiska i jego ochrony w ramach zarządzania gospodarką zasobów naturalnych na terenie gmin oraz zintegrowaną gospodarką na obszarze województw.

W ramach realizacji przedsięwzięcia odbędą się 2 konferencje ogólnopolskie w Warszawie (inauguracyjna i zamykająca) oraz 20 konferencji regionalnych na terenie 10 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Opolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego w okresie kwiecień 2013 – czerwiec 2014 r.

Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, udział w konferencjach jest bezpłatny.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem:

 • Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego
 • Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju Pana Piotra Grzegorza Woźniaka
 • Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pana Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego.

oraz

 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pan Piotr Całbecki,
 • Marszałka Województwa Lubelskiego – Pan Krzysztof Hetman,
 • Marszałka Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień,
 • Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas,
 • Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik,
 • Marszałka Województwa Opolskiego – Pan Józef Sebesta,
 • Marszałka Województwa Podlaskiego – Pan Jarosław Zygmunt Dworzański,
 • Marszałka Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk,
 • Marszałka Województwa Śląskiego – Pan Mirosław Sekuła,
 • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pan Jacek Protas.

Szczegółowe informacje znajdują się na dedykowanej stronie projektu: www.gazdlagminy.pl