Dr inż. Andrzej Paweł Sikora – Lista publikacji

Wykaz publikacji aktualizacja 5 stycznia 2016 r.

Wykaz publikacji / Wykaz dorobku naukowego

Artykuły w czasopismach

 1. Sikora A., 2008: „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.” Nowe Życie Gospodarcze nr 11
 2. Sikora A., 2008: „PE 2030 – trwają konsultacje. Doceniony rynek gazu.” Przegląd Gazowniczy  nr 4  grudzień 2008 r.
 3. Kaliski M., Siemek J., Sikora A., Staśko D., Janusz P., Szurlej A., 2009: „Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE – szanse i bariery” — The use of natural gas in generation of electricity in Poland and in the EU – opportunities and obstacles /. Rynek Energii nr 4.(83) sierpień 2009; ISSN 1425-5960. — 2009 nr 4 s. 2–7.
 4. Krupa M., Majchrzak J., Sikora A., 2009: „Frakcja C4 – surowiec niedoceniony” Chemia Przemysłowa 4/2009 (427) str. 51-54
 5. Kaliski M., Siemek J., Sikora A., Szurlej A. „Możliwe scenariusze polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia stabilnych dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście polityki energetycznej Rosji — Possible scenarios of the European Union energy policy versus stable deliveries of natural gas to Central and Eastern Europe based on the Russian energy policy / Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2009 nr 3 s. 2–12.
 6. Kaliski M., Siemek J., Sikora A., Szurlej A „Możliwe scenariusze polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia stabilnych dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście polityki energetycznej Rosji — Possible scenarios of the European Union energy policy versus stable deliveries of natural gas to Central and Eastern Europe based on the Russian energy policy / W: Rynek gazu 2009 : IX konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny, 24–26 czerwca 2009 / pr. zbior. pod red. Henryka Kapronia. — Lublin : KAPRINT, 2009. — ISBN 978-83-927680-4-3. — S. 15–33.
 7. Sikora A.,  2009: „Polskie gazownictwo – perspektywy” Przegląd Gazowniczy nr  2 czerwiec 2009 r.
 8. Sikora A., Lubiewa – Wieleżyński W., 2009:  „Surowce dla przemysłu chemicznego ich zapotrzebowanie i logistyka.” Przemysł Chemiczny czerwiec 2009 r.  str. 684-689
 9. Krupa M., Majchrzak J., Sikora A., 2009: „Paliwo alternatywne – gaz propan-butan. Cz. 1 Przemysłowe zastosowanie propanu – butanu. LPG JAKO SUROWIEC CHEMICZNY” Chemia Przemysłowa 5/2009
 10. Krupa M., Majchrzak J., Sikora A., 2009: „Paliwo alternatywne – gaz propan-butan. Cz. 2 Przemysłowe zastosowanie propanu – butanu. LPG JAKO SUROWIEC CHEMICZNY” Chemia Przemysłowa 6/2009
 11. Krupa M., Sikora A., 2009: „Solidarni energetycznie?”.  Przegląd Gazowniczy 4/2009. (24) str.17-20.
 12. Sikora A., 2010 „Kto na Polskę zastawił pułapkę gazową?” Rzeczpospolita 2010.02.09 str. B10
 13. Kaliski M., Krupa M, Sikora A., Szurlej A., „Wpływ niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego i kryzysu gospodarczego na prognozy rozwoju rynku gazu skroplonego LNG  w Europie.” Rozdział w monografii pod redakcją Prof. R. Borowieckiego. UE Kraków.
 14. Kaliski M., Krupa M, Sikora A., „Rynek LNG w Europie a niekonwencjonalne źródła gazu ziemnego — Europe’s LNG market versus unconventional natural gas sources”  Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2 s. 207–215. — Bibliogr. s. 214–215, Streszcz., Summ. — M. Kaliski dod. afiliacja: Departament Ropy i Gazu Ministerstwo Gospodarki. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [,,nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie
 15. Sikora A., 2010: „Kontrakt pod presją – na własne życzenie”.  Przegląd Gazowniczy 1/2010. (25) str.20-21.
 16. Kaliski M.,  Sikora A., Szurlej A.,   Lessons for European Union from the Russian-Ukrainian natural gas crisis / W: Enterprise in the face of challenges of the 21st century economy / ed. Ryszard Borowiecki. — Toruń : ,,DOM ORGANIZATORA”, 2010. — ISBN 978-83-7285-509-1. — S. 69–82.
 17. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., „Potencjał polskiego rynku elektroenergetyki jako możliwy kierunek  monetyzacji  polskiego gazu łupkowego”. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-25-9; Kraków 2010 str.792-806.
 18. Kaliski M., Krupa M., Sikora A.,Ograniczenia i bariery polskiej infrastruktury gazowej
  w kontekście  możliwego rozwoju wydobycia polskiego gazu łupkowego”. Katedra Ekonomiki
  i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-25-9; Kraków 2010 str.807 – 826.
 19. Krupa M., Sikora A., ”Efektywny Rynek Gazowy warunki i regulacje”  Przegląd Gazowniczy nr 2(26)/2010,  czerwiec 2010 r. str. 20-23.
 20. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., ”Co się bardzie opłaca?” Profesjonalne  Gazownictwo 2010. AKNET-Press Kraków 2011. str.57 – 65.
 21. Kaliski M., Krupa M., Sikora A.,   “Short summary about unconventional gas in Poland. Market and institutional barriers for development of the production”. ISBN 978-83-62511-60-0 ; Foundation of the Cracow University of Economics; “Developmental challenges of contemporary economies” edited by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek; Cracow 2011.Chapter 32 Pages: 399-410.
 22. Kaliski M., Krupa M., Sikora A.,   „Wpływ niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego i kryzysu gospodarczego na prognozy rozwoju rynku gazu skroplonego LNG w Europie” „Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego” Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj. ISBN 978-83-7285-612-8 Wydawnictwo „Dom Organizatora” Toruń 2011
 23. Kaliski M., Krupa M.,  Nagy S.,  Siemek J.,  Sikora A.,  „Wykorzystanie teorii entropii statystycznej – teorii informacji  do analizy systemu gazowego i dywersyfikacji dostaw gazu do Unii Europejskiej” — Using the statistical theory of entropy – information theory to analyze the gas system and the diversification of gas supplies to the European Union.  Rynek Energii 3(94)/2011; także referat na konferencji „Rynek Gazu 2011”,Kazimierz Dolny  15-17 czerwca 2011 r. Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2011 nr 3 s. 9–14. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.,
 24. Albrycht I., Boyfield K., Jankowski J.M., Kaliski M., Kołaczkowski M.,  Krupa M., Ndhlovu Z.,  Lewis G., Perry K.F., Poprawa P.,  Rewald P., Riley A., Ruszel M., Rychlicki S., Siemek J., Sikora A., Smith T., Szlagowski P., Tarnawski M., Zawisza A., Editor: Izabela Albrycht.  „Unconventional Gas – a Chance for Poland and Europe? Analysis and Recommendations.” Edition completed: June 2011 The Kosciuszko Institute 2011. ISBN: 978-83-931093-5-7
 25. Albrycht I., Boyfield K., Jankowski J.M., Kaliski M., Kołaczkowski M.,  Krupa M., Ndhlovu Z.,  Lewis G., Perry K.F., Poprawa P.,  Rewald P., Riley A., Ruszel M., Rychlicki S., Siemek J., Sikora A., Smith T., Szlagowski P., Tarnawski M., Zawisza A., Wydawca: Izabela Albrycht.  „Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje” Instytut Kościuszki 2011 ISBN: 978-83-931093-4-0
 26. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., Monografia Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań” pod redakcją Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T.,   „Łańcuch wartości dla gazu ziemnego w tym LNG. Kategoryzacja ryzyk związanych z dostawami gazu ziemnego.” Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISBN 978-83-62511-95-2; Kraków 2011.  Rozd. 52. str.771 – 779.
 27. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., „Analiza istniejących prognoz rozwoju konsumpcji  i podaży gazu ziemnego w Polsce w świetle dostępnych prognoz Unii Europejskiej” AGH Drilling Oil Gas, Vol .29 No.1 , 2012. Str. 185-195
 28. Sikora A., „Nikt od Polski nie wymaga uwolnienia rynku gazu.” Przegląd Gazowniczy  nr 1(33)  marzec 2012 r. str. 28-29 i 62-63.
 29. Sikora A., „Programy Uwalniania Gazu Ziemnego jedną z metod na wzrost konkurencyjności.” BUDOWNICTWO I GEODEZJA. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA nr 3/2012.
 30. Kaliski M., Krupa M., Sikora A.,  „Forecasts and/or scenarios,  including quantification of the distance, timing and costs”. (Tytuł polski: “Prognozy i / lub ich scenariusze, w tym kwantyfikacja obszaru prognozowania, czasu i kosztów”.)  Arch. Min. Sci., Vol. 57 (2012), No 2, p. 423–439
 31. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., ” Ograniczenia i bariery polskiego rynku oraz infrastruktury gazowej w kontekście możliwego rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Możliwości systemu”.  Profesjonalne  Gazownictwo 2011-2012. AKNET-Press Kraków 2012. Str.27 – 36.
 32. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., “Entry-Exit tariff system in Poland versus analysis of the situation with the Yamal pipeline”.  MONOGRAFIA “Dilemmas of the contemporary economy facing global changes” Edited by Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek  str. 747 i dalsze  ISBN 978-83-62511-51-8 Cracow University of Economics 2012.
 33. Borkowski D., Jasiński A.,, Maciej Kaliski M., Sikora A., Stefanowicz J., ”Wyzwania regulacyjne związane z możliwością poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce”. Rynek Energii  Nr 4(101) – 2012 Str. 71
 34. Kaliski M., Krupa M, Sikora A., Szurlej A., „Obecny stan prawny związany z poszukiwaniem
  i wydobyciem gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią  Polskiej Akademii Nauk nr 82, rok 2012. Str. 21-46. ISSN 2080-0819
 35. Kaliski M., Nagy S., Siemek J.,  Sikora A., Szurlej A.,  “ UNCONVENTIONAL NATURAL GAS – USA,  EU,  POLAND” Tytuł polski: „Niekonwencjonalny gaz ziemny Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Polska.” Archives of Energetics. Archiwum Energetyki.  TOM XLII 2012 Nr 1 PL ISSN 0066-684X. Str. 109 – 123. Gdańsk 2012.
 36. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., GLOBALNE I REGIONALNE WYZWANIA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODAREK pod redakcją Borowiecki R., Dziura M.,  „Rynek gazu ziemnego w Danii. Analogia w Polsce?” ISBN 978–83–62511–86–0; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków str. 429-445. Kraków 2012.
 37. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., GLOBALNE I REGIONALNE WYZWANIA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODAREK pod redakcją Borowiecki R., Dziura M., „Krótka charakterystyka ewolucji rynku gazu ziemnego w Niemczech” . ISBN 978–83–62511–86–0; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków str. 405 -429. Kraków 2012
 38. Kaliski M., Krupa M., Nagy S., Siemek J., Sikora A., GLOBALNE I REGIONALNE WYZWANIA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODAREK pod redakcją Borowiecki R., Dziura M., „Analiza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a możliwy wpływ na stopień liberalizacji polskiego rynku gazu  w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji Europejskiej.” ISBN 978–83–62511–86–0; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków str. 445-455. Kraków 2012
 39. Sikora A., „Brakuje nam strategicznego spojrzenia.” Przegląd Gazowniczy  nr 4(36)  grudzień 2012 r. str. 13-15.
 40. Kaliski M., Sikora A., „ Futurystyczna bajka czy nowy energetyczny świat?” Energetyka Cieplna i Zawodowa 3/2013 (542) Cz. I. Str. 18 – 22.
 41. Kaliski M., Sikora A., „ Futurystyczna bajka czy nowy energetyczny świat?” Energetyka Cieplna i Zawodowa . 4/2013 (543) Cz. II. Str. 43 – 46.
 42. Lubiewa – Wieleżyński W., Krupa M., Sikora A., „The perspective of the chemical industry on the Polish Gas Hub?” EDI Quarterly. Volume 5. No.1 March 2013. Pages: 30-36
 43. Sikora A., „Polskie łupki to wyzwanie dla pokoleń.” Przegląd Gazowniczy  nr 1(37)  marzec 2013 r. str. 21-23
 44. Kaliski M., Krupa M., Siemek J., Sikora A., Szurlej A., „Modele biznesowo-finansowe
  i rozwiązania stosowane przy poszukiwaniach i wydobywaniu gazu ziemnego”. Tytuł angielski:” Business and financial modeling and solutions used in the exploration and production of natural gas”.  Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal ISSN 1429 – 6675 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Tom 16 Zeszyt 1. Str. 73-89. Kwiecień  2013
 45. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., Szurlej A.  „Selected elements of unconventional natural gas economics  on the example of North American Energy market experience AGH Drilling Oil, GAS Quarterly Vol.30 No1. 2013  ISSN 2299-4157 str.97 -108.
 46. Gross-Gołacka E., Lubiewa-Wieleżyński W., Sikora A., Szurlej A.,  Biały R., ” Wyzwania dla producentów nawozów mineralnych w kontekście liberalizacji krajowego rynku gazu ziemnego” –  Przem. Chem. 2013, 92/8. (str. 1393-1398)
 47. Kaliski M. , Krupa M. , Rychlicki S., Siemek J., Sikora A.,  „Estymacje kosztów otworów poszukiwawczych i wydobywczych dla złóż ropy i gazu w basenach geologicznych w Polsce”  Gospodarka Surowcami Mineralnymi  Tom 29  2013 Zeszyt 3 str. 151-167.
 48. Kaliski M., Sikora A., „Wodór  a magazynowanie podziemne energii w strukturach solnych” tytuł angielski „Hydrogen and underground energy storage in salt structures” Przegląd Solny / Salt Review, październik 2013, 9, str. 26-32. ISSN 2300-9349.
 49. Gawlik L., (Redakcja naukowa). GRUDZIŃSKI Z., KAMIŃSKI J., KASZYŃSKI  P.,KRYZIA D., LORENZ  U.,MIROWSKI T., MOKRZYCKI E., OLKUSKI T., OZGA-BLASCHKE U., PLUTA M., SIKORA A., STALA-SZLUGAJ K., SUWAŁA W., SZURLEJ A., WYRWA  A., ZYŚK J., „Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe” Katowice, październik 2013 Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. ISBN 978-83-904195-6-5
 50. Sikora A., “Розробка природного газу з нетрадиційних джерелу Польщі. Досвід для України.МетаноСфера” E-biuletyn¹4(7) 2013,
 51. Sikora A., „NOKE – kolejny regulator.” Przegląd Gazowniczy  nr 4(40)  grudzień  2013 r.  Str. 16 -17
 52. Sikora A., „ Nowa polityka energetyczna”. Energetyka Cieplna i Zawodowa . 9/2013 (557). Str. 41 – 46.
 53. Sikora A., „ Nowa polityka energetyczna”. Energetyka Cieplna i Zawodowa . 9/2013
 54. Sikora A., „CHINY….” Energetyka Cieplna i Zawodowa 1/2014 (569) Kto zanieczyszcza naszą planetę? Ochrona środowiska w  światowej energetyce. Cz. 1.  ISSN 1734-7823n Str. 20 – 22.
 55. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., Szurlej A.  „Ekonomiczne aspekty pozyskania  gazu  z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń  rynku północnoamerykańskiego.” „Rynek Energii” Nr 1 (110) – 2014 str. 151-158.
 56. Sikora A., „Tania energia priorytetem w Chinach. Ochrona środowiska w  światowej energetyce”. Cz. 2.. Energetyka Cieplna i Zawodowa 2/2014 (573)  Str. 56 – 59.
 57. Sikora A.   „Inwestor w gminie – wyzwania związane z możliwością poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych”. Gmina Magazyn Samorządowy Marzec (158) 2014 r. ISSN 1429-6195 str.10-12.
 58. Sikora A., „W Polsce brakuje wizji, nie tylko energetycznej ale i gospodarczej”  Przegląd Gazowniczy  nr 1(41)  kwiecień  2014 r.  Str. 23 -25.
 59. Sikora A., „Gospodarka głupcze” IV Kongres  Polskiego Przemysłu  Gazowniczego 23-25 kwiecień  2014 r.  Izba Gospodarcza Gazownictwa. Str. 47
 60. Sikora A., Czas na rewolucję. „Gaz z hydratów metanu”   “Chemia Przemysłowa” http://www.kierunekchemia.pl/artykul,8480,czas-na-rewolucje-gaz-z-hydratow-metanu.html
 61. CZY KRYZYS ŚWIATOWYCH ZASOBÓW? Maria Matuszyn Redakcja merytoryczna. Sikora A., ”Dlaczego węgiel w Polsce będzie głównym surowcem energetycznym w Polsce do 2050? Str. 88-105.  Komitet Prognoz PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.  ISBN 978-83-7151-591-0 http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/2014/wydawnictwa_pan/Kryzysy_systemowe/6__Sikora.pdf
 62. Krupa M., Moskalewicz M.,Sikora A.,Szurlej A., Dimethyl ether. Properties,production technologies and the market Eter dimetylowy. Właściwości, technologie produkcji i rynek. Przemysł Chemiczny 93/9 /2014  /10.12916/przemchem.2014 str.1621-1627
 63. Sikora A., Uwięziona” cząsteczka — [Trapped molecule] / Andrzej Paweł SIKORA // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2014 nr 4, s. 56–57. — Bibliogr. s. 57. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
 64. Sikora A., „Metan – „uwięziona” cząsteczka”. Energetyka Cieplna i Zawodowa 3/2014 (574)  Str. 56 – 59.  2/2014 magazynu „Chemia Przemysłowa”
 65. Albrycht I., Bigaj W., Dvořáková V., Francu J., Garpiel R., Osička J., Mathews A., Sikora A.,   Sikorski M., Smith K.C, Tarnawski M., Wagner A., „Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach – analiza i rekomendacje”. Redakcja: Izabela Albrycht. Instytut Kościuszki listopad 2014. ISBN: 978-83-63712-18-1.
 66. Olkuski T., Sikora A., Szurlej A., Recognition barriers ,  new technologies , potential of exploration and analysis of capabilities of shale gas development , particularly in the national power generation system and chemical industry.. Bariery rozpoznania, nowoczesne technologie, potencjał wydobycia i analiza możliwości zagospodarowania gazu z łupków, a w szczególności w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej i przemyśle chemicznym DOI: 10.15199/62.2015.1.1. Przemysł Chemiczny 94/1 /2015/ przemchem.2015 str.5-11
 67. Gralka P., Sikora A.,, Z prognozą dla rafinerii” . Chemia Przemysłowa  3/2015 Str.  89-93
 68. Sikora A., Sikora M.,  „Kto podejmie ryzyko zabezpieczenia tranzytu gazu przez Ukrainę?” 4.08.2015 www.BiznesAlert.pl oraz BiznesAlert newsletter@biznesalert.pl
 69. Sikora A., Ceny ropy naftowej  – szara strefa. Andrzej Sikora o cenach ropy naftowej źródło:  Petrolnet.pl, 13.08.2015 (zaktualizowany 13.08.2015 14:40) http://www.petrolnet.pl/Andrzej-Sikora-o-cenach-ropy-naftowej,wiadomosc,13,sierpien,2015.aspx
 70. Sikora A., „Kurczący się rynek paliw.” Kaniuk STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE – RAPORT 2015 Stacje Paliw – Sprzedaż detaliczna lipiec-sierpień 2015.  Str. 12- 13. Brog Marketing.
 71. Krupa M., Sikora M., Sikora  A., „The Yankee has struck the oil. Jankesom uderzyła ropa.” Przemysł Chemiczny 94/10/2015   str.1000-1004 DOI: 10.15199/62.2015.11.1
 72. Kaliski M., Sikora M., Sikora A., Kto napełni ukraińskie magazyny gazu?  POLITYKA ENERGETYCZNA – ENERGY POLICY JOURNAL 2015; Tom 18; Zeszyt 3; 61–74 ISSN 1429-6675 http://www.min-pan.krakow.pl/pliki/czasopisma/polityka%20energetyczna/PE201555/06-str-61-74.pdf
 73. Krupa M., Moskalewicz M. ,Sikora; A. ,Szurlej A., “Perspektywiczne zapotrzebowanie na metanol jaki paliwo okrętowe”. Przemysł Chemiczny  94/12/2015 str. 2059-2066 DOI: 10.15199/62.2015.12.1
 74. Sikora A.,  Biznes Alert „Zablokować Nord Stream nowymi sankcjami” 2015/10/12 http://biznesalert.pl/sikora-zablokowac-nord-stream-nowymi-sankcjami/
 75. Sikora A., Sikora M., „Litewskie independence”  2015/11/20 http://www.cire.pl/item,120686,13,0,0,0,0,0,litewskie-independence.html
 76. Lenartowicz P., Sikora A., „Sen o gazie LNG a polska energetyka” Energetyka Cieplna i Zawodowa 7/2015 (618)  Str. 70-76. Także Chemia Przemysłowa 6/2015 (622) ISSN1734-8013 str.  41-47.
 77. Sikora A., Sikora M., „Podsumowanie na koniec roku”  2015/12/29 http://www.cire.pl/item,122755,13,0,0,0,0,0,podsumowanie-na-koniec-roku.html
 78. Sikora A. ,Sikora M. Krupa M. „Czy eksport ropy z US do Europy będzie się opłacał? Oryginalnie -  „Zniesienie zakazu eksportu ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz struktura prognozowanego eksportu”. 2015/12/30 http://biznesalert.pl/czy-eksport-ropy-z-usa-do-europy-bedzie-sie-oplacal/
 79.  Sikora A. ,Sikora M. Krupa M. „Zniesienie zakazu eksportu ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz struktura prognozowanego eksportu”. 2015/12/30 http://www.cire.pl/item,122786,2,0,0,0,0,0,zniesienie-zakazu-eksportu-ropy-naftowej-ze-stanow-zjednoczonych-ameryki-polnocnej-oraz-struktura-prognozowanego-eksportu.html
 80. Sikora A., „2016 rok powinien przynieść nową polską politykę energetyczną.” http://www.cire.pl/item,122911,13,0,0,0,0,0,sikora-2016-rok-powinien-przyniesc-nowa-polska-polityke-energetyczna.html także  BIZNES ALERT
 81. Sikora A., „Niekończąca się opowieść o PEP 2050”. Przegląd Gazowniczy  nr 4(48)  grudzień  2015r.  Str.22- 23.

Referaty konferencyjne

 1. Krupa M., Grabowski P., Sikora A., 2007-2008:  „Gaz naturalny: poszukiwania,  wydobycie, logistyka i sprzedaż – materiały szkoleniowe”. Instytut Studiów Energetycznych, Warszawa, ISE Sp. z o.o.
 2. Sikora A., 2007: “The 13th. Central European Gas Conference” „TPA Rule and the New Entrants in the Region”  June 13th, 2007 Berlin
 3. Sikora A., 2008: Procesy Inwestycyjne „Gaz a nowa polska polityka energetyczna 2030.” Warszawa PAP 28.10.2008
 4. Sikora A., 2008: Konferencja ADVENTURE „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”.   26 listopada  2008r., Warszawa „Nowy kształt rynku gazu w Polsce. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na funkcjonowanie sektora gazowniczego w Polsce”.
 5. Sikora A., 2008 „Europejska polityka energetyczna i klimatyczna a strategie dla Polski” Warszawa, 16-18 grudnia 2008 roku. „Polityka energetyczna i klimatyczna UE … po przejściach”.
 6. Sikora A.,  2009: Procesy Inwestycyjne – Konferencja Warszawa PAP ul. Bracka 29.01.2009 r. „Perspektywy inwestycji w energetyce w latach 2009-2020 – TRUDNE PYTANIA”
 7. Sikora A.,  2009: Konferencja: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowelizacja prawa energetycznego” 24-25 luty 2009 r. Warszawa. „Rozwiązania zawarte w projekcie „Polityki energetycznej do 2030 roku” stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju?”
 8. Sikora A.,  2009: Konferencja ADVENTURE „GAZ DLA POLSKI 2009” 10  marca  2009r., Warszawa. „Zasoby gazu w Polsce. Stan obecny i perspektywy zwiększenia wydobycia.”
 9. Sikora A.,  2009: Konferencja „Rynek gazu w Polsce” Warszawa 30-31 marca 2009 „CNG – błękitna alternatywa”
 10. Kaliski M., Sikora A.,  Szurlej A., 2009: “Enterprise in the face of challenges of the 21st. century economy”. Edited by Ryszard Borowiecki. Toruń 2010/Konferencja UE Kraków 2009.05.18. „Lekcje dla Unii Europejskiej z gazowego kryzysu rosyjsko- ukraińskiego z początku 2009 roku.” „Lesson for the European Union from the Russian-Ukrainian natural gas crisis. Energy war or hurt bear screaming ?” ) pages 69-82) ISBN 978-83-7285-509-1
 11. Sikora A.,  2010: “When Druzhba pipeline dries out?” Challanges for the Contemporary Enterprise under Globalization. (pages: 155-170)  Scientific Editors: Ryszard Borowiecki & Tomasz Rojek Materiały pokonferencyjne UE Kraków/Krynica 2009.10.21 ISBN 978-83-929699-9-0
 12. Sikora A.,  2009: Konferencja “Taking Central European Oil & Gas Industry to 21st. Century GE O&G Regional Dialogue. Sopot, Poland 20 – 21 October, 2009 ”Barriers for the development of the oil & gas industry in CE and how to conquer them.”
 13. Sikora A., 2009: Konferencja EFMA [European Fertilizer Manufacturers Association] Warsaw, Nov., 3rd. 2009 “Security of natural gas supply  – the Polish industry perspective”.
 14. Sikora A., 2009: Konferencja „Bezpieczeństwo Energetyczno-Klimatyczne”. Kraków AGH/KPP/IGG 2009.11.09  „Polityka energetyczna podwaliną rozwoju Polski”
 15. Sikora A., 2009: Konferencja ADVENTURE „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”. Warszawa 2009.12.09  „Uwarunkowania rozbudowy sieci gazowniczej
  w Europie Środkowej a stabilność dostaw gazu do Polski”.
 16. Sikora A., 2010:  The European Gas Conference, 3rd Annual Meeting. 26-28 January 2010, Vienna, Austria „Cross border interconnections and inter-European cooperation”.
 17. Sikora A., 2010: Konferencja Gdańskiej Akademii Bankowej. FINANSOWE FORUM PALIW PŁYNNYCH 2010. Warszawa 2010-03-11 „Sektor paliw płynnych w Europie Środkowej z perspektywy międzynarodowej”.
 18. Sikora A., 2010: Konferencja INFORMEDIA Nowelizacja Prawa Energetycznego.  Warszawa 2010-03-16 „Kryzys gazowy – realny problem czy polityczna gra”.
 19. Sikora A., 2010 Konferencja ADVENTURE Consulting. „Poszukiwanie gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych na terenie Polski. Uwarunkowania technologiczne i strategiczne” 31/03/2010 Warszawa.
 20. Sikora A., 2010 Konferencja „marcusevans”; ”GLOBAL SHALE GAS FORUM”; referat:  “Dissolve Market and Institutional Barriers for Unconventional Gas Development in Poland.” 06-08/09/2010 Berlin.
 21. Sikora A., 2010 Konferencja „most wanted”- Forum Gazowe 2010; referat “W jaki sposób terminal LNG wpisuje się w bezpieczeństwo Państwa?”13-14/09/2010 Warszawa.
 22. Sikora A., 2010: SYMPOZJUM INFORMEDIA Perspektywy Rynku Gazowego w Polsce. Warszawa 2010-12-01/02 „Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu do Polski”.
 23. Sikora A., 2010-12-08 Konferencja ADVENTURE Consulting. „Liberalizacja rynku gazu
  a bezpieczeństwo energetyczne” Referat: „Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i Wschód-Zachód” 8/12/2011 Warszawa.
 24.         Sikora A., 2010-12-14  Konferencja Ministerstwo Gospodarki RP. Referat: „Potencjał wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny podstawowe  ograniczenia wynikające z braku infrastruktury przesyłowej.”
 25. Sikora A., 2011 Konferencja „marcusevans”; ”GLOBAL UNCONVENTIONAL and SHALE GAS PLAYS FORUM”; referat:  “Does Russia have the power to make unconventional uneconomical?  14-16/02/2011 Wiedeń
 26. Sikora A., 4th. Meeting of the UNECE Gas Centre Task Force on Supply, Infrastructure and Markets (SIM); referat; “Will unconventional gas break the trend and Poland is ready to lead the European quest for gas independence?” 29-30/03/2011 UNECE Gas Centre Warszawa
 27. Sikora A., Konferencja ADVENTURE; ”Gaz dla polski 2011 rozwój energetyki gazowej
  w Polsce”; Referat:  Węgiel czy gaz ? Analiza opłacalności ekonomicznej inwestycji
  w energetykę gazową”   Warszawa 07/04/2011
 28. Sikora A., KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA: FORUM GAZU I ENERGII JĄDROWEJ 2011 referat: „Polska między Europą a Rosją – energetyczne wyzwania?” Mostwanted 30-31/05.2011 Jachranka
 29. Sikora A., 2011 Konferencja „marcusevans”; ”GLOBAL UNCONVENTIONAL and SHALE GAS PLAYS FORUM 3 rd. edition ”; referat:  “Developing a Competitive Service Industry in Europe”  08/09/2011 Kraków
 30. Sikora A., 2011: SYMPOZJUM INFORMEDIA – Nowe modele rynku gazu Strategie działania. Warszawa 2011-10-27/28 „„Możliwe scenariusze – w którym kierunku będzie zmieniał się rynek gazu w Polsce”
 31. Sikora A., 2011: Konferencja ADVENTURE „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne V edycja”. Warszawa 2011.12.07  „Planowane modele liberalizacji rynku gazu w UE. Kontrakty spot i ich znaczenie na europejskim rynku gazu w Polsce”
 32. Sikora A., styczeń 2012: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Gazownictwa  przy współpracy PGNiG SA i OGP GAZ-SYSTEM SA. SYMPOZJUM „Zmieniający się rynek gazu”. Warszawa 2012.01.10  Referat: „Programy Uwalniania Gazu Ziemnego (Gas Release programs) – czy jest to metoda na wzrost konkurencyjności?”
 33. Sikora A., luty 2012: Konferencja MOVIDA „Rynek gazu w Polsce”. Warszawa 2012.02.01  Referat: „Strategiczne aspekty inwestycji opartych o gaz ziemny”
 34. Sikora A., 23-25 maj 2012: “Economic Issues in Shale Gas Development”.  Regional Shale Gas Workshop Kyiv, Ukraine
 35. Sikora A., 2 sierpnia 2012: „Wyzwania energetyczne stojące przed Polską”. LPB12 Instytut Badań Systemowych PAN.
 36. Sikora A, 10 września 2012: „What about unconventional gas?” 138. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM Plyn jako perspektivní energie Praha, Velký sál paláce Žofín, 10. září 2012. Praga
 37. Sikora A.,  “REDUCING DEPENDENCE ON IMPORTS – UNCONVENTIONAL NATURAL GAS SOURCES”  5th., Central European Gas Congress Prague September 11-12, 2012
 38. Hadro J., Poprawa P., Sikora A., 20 września 2012r.  „Szansa na większe pozyskanie metanu z wyrobisk górniczych w świetle doświadczeń australijskich – wyzwania geologiczne i nowe technologie” . Konferencja ISS i KHW pt. ”Odmetanowanie i zgazowanie podziemne węgla kamiennego – droga do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Kraków 20 wrzesień 2012r.
 39. Sikora A., “Security of Supply; New Infrastructure and New Sources of Gas Supply” Konferencja Fertilizers Europe pt.” Gas and Carbon Seminar” 26th. September 2012
 40. Sikora A., “The possible impact of shale gas revolution on the Energy MIX in Roadmap2050” Konferencja  3rd.UNECE Gas Centre Industry Forum 2012. Pt.: “International experience with unconventional gas resources”, Lausanne, 2nd. October 2012
 41. Sikora A., „Europejska polityka energetyczna, polski gaz  z łupków i geopolityczne konflikty interesów.” POLSKI KONGRES PRAWA ENERGETYCZNEGO 2012. Warszawa 17 październik 2012r. Instytut Allerhanda Kraków.
 42. Sikora A., „Возможные влияния сланцевой революции на энергетическую ДОРОЖНУЮ КАРТУ 2050”. The Fifth international conference ENERGETIKA XXI, economy, policy, ecology. Saint-Petersburg 17-18 October 2012.
 43. Sikora A., “Polish energy strategy for national energy security – versus European ROADMAP 2050”. BULGARIAN  ENERGY  FORUM 2012. REGIONAL ENERGY CONFERENCE  „ENERGY DEVELOPMENT IN THE CHANGING WORLD – STRATEGIES, CHALLENGES AND OPTIONS” Sofia., 11-12 December  2012r.
 44. Sikora A.,  2013: Konferencja “Nowe otwarcie na rynku Paliw gazowych”. Zakopane, 10 –12 styczeń, 2013 ” Sektor gazowniczy wobec wyzwań finansowych i inwestycyjnych  w świetle potrzeb gospodarczych kraju”
 45. Krupa M., Sikora A., XIV Konferencja  St. Cristina PROEKO 9-16 marzec 2013.”Ocena efektywności  projektów pilotażowych wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych i podejmowanie decyzji jako element planowania operacyjnego.”
 46. Sikora A., XIV Международная конференция INTECH-ENERGY “Распределенная генерация – угроза или инструмент повышения надежности энергетической системы? “Возможные влияния сланцевой революции на энергетическую ДОРОЖНУЮ КАРТУ 2050” Kraków maj 2013r.
 47. Sikora A., „Gazownictwo i ciepłownictwo wspólne cele i perspektywy rozwoju”  13 – 15 m a j a 2 0 1 3 r .GAZTERM Międzyzdroje.
 48. Sikora A., 2013: Konferencja ADVENTURE „LNG W POLSCE. NOWY MODEL RYNKU”. Warszawa 20013.06.05  „LNG na rynkach światowych. Modele kształtowania cen, strategie kupujących – grupy zakupowe, oferty zintegrowane.”
 49. Sikora A., Debata Festiwalu nauki w Warszawie: Gaz w łupkach – szanse i obawy.   „Rola gazu z łupków w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju” . Nowa Aula (starego BUW), Uniwersytet Warszawski; 20 września 2013
 50. Sikora A., Debata Festiwalu nauki w Warszawie IM PAN „Matematyka a Energetyka”  Warszawa, 27 września 2013r.
 51. Sikora A., PETRO BIZNES ECB. „Wolny rynek – wolne ceny?  Paliwo gaz – węgiel”. Warszawa, 2 października 2013r.
 52. Sikora A., Erfahrungen aus Polen – Mit Shale Gas auf dem Weg zur Unabhaengigkeit von Gasimport. 17 Handelsblatt Jahrestagung Wien Oesteriech 2013
 53. Sikora A.,  2014: Konferencja “Kolejne wyzwania w rozwoju polskiego rynku gazu”. Zakopane, 17 –18 styczeń, 2014 ” Brak polityki gospodarczej rządu RP hamulcem rozwoju rynku. Nowe wyzwania… Nadregulacje…”
 54. Sikora A.,  „Czas na Chiny. Ochrona Środowiska w światowej energetyce”. Str.  54-61.  Ochrona Środowiska w energetyce 2014. 17-18 lutego, Hotel Angelo Katowice.
 55. Sikora A., „„LNG and Shale Gas influence on Central European Gas Market” 24th. Colloquium “Safety and reliability of gas pipelines”. 19 and 20 May 2015.  TOP HOTEL Prague, Blažimská Str. 1781/4 in Prague. DOI: 10.13140/RG.2.1.5142.7927.
 56. Sikora A., 2015: Konferencja ADVENTURE „LNG W POLSCE. NOWY MODEL RYNKU”. Warszawa 2015.06.05 „LNG na rynkach światowych. Modele i trendy kształtowania cen, strategie kupujący i sprzedający LNG”
 57. Sikora A., XVII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2015 7-9 września 2015r. „Paliwo przyszłości: węgiel, gaz, oze, a może odpady?” str. 66-67
 58. Sikora A., Workshop International: ”Rola nauki i jej znaczenie dla….”.  Uniwersytet Opolski 20-21 listopad 2015r. „Konsekwencje umowy TTIP dla sektora energetycznego
  w Polsce i Europie”.
 59. Sikora A., THE IMPACT OF THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP) ON INTERNATIONAL COOPERATION –CONCLUSIONS FOR EU MEMBERS FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE. WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS  AL. NIEPODLEGŁOŚCI 128, BUILDING “C”1 grudzień 2015r.  “The potential impact of TTIP on energy and energy resources sector in Europe and Poland.”