Działalność naukowa

Działalność naukowa

  • autor i współautor ok. 30 publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych, takich jak: Surface & Coating Technology, Starch, Engineering of Biomaterials, Materials Engineering, Biopolimery, Ochrona Przed Korozją.
  • autor i współautor wystąpień w 20 konferencjach krajowych i zagranicznych. główny wykonawca projektu realizowanego w ramach współpracy pomiędzy Albert Ludwigs University we Freiburgu w Niemczech i Politechniką Łódzką.
  • tematyka badawcza z zakresu biopolimerów, materiałów kompozytowych na bazie polietylenu i wypełniaczy modyfikowanych plazmowo ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
  • Zagadnienia dotyczące procesów modyfikacji i metalizowania powierzchni polimerów.
  • Członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich