Jan Winter

Jan Winter

Doświadczenie zawodowe

od listopada 2012 Konsultant w Instytucie Studiów Energetycznych
2009-2012 Doradca Zarządu PGNiG S.A.
2007-2009  Dyrektor Biura Bilansowania Handlowego PGNiG S.A.

W 2008 roku przewodniczył negocjacjom  i zawarciu  umowy przesyłowej z Gaz Systemem oraz umów dystrybucyjnych z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (Spółkami Gazownictwa).  
1992-2007 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W latach 1993-1995 uczestniczył w negocjacjach umów importowych dostawy gazu z Rosji, Niemiec, Norwegii i Danii

od 1992 trener i wykładowca z zakresu gazownictwa ziemnego
1986 – 1992 Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk
1975-1986 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwowo-Energetycznej

Aktywny członek wielu gazowniczych organizacji międzynarodowych, w tym:

2000-2012 EUROGAS w Brukseli w Komitetach Statystycznym (STFC) oraz Prognostycznym (FTF),
2003-2011 Centrum Gazownicze Komisji Ekonomicznej ONZ w Genewie w Grupie „Dostawa, Infrastruktura i Rynek” (SIM),
1996-2002 Międzynarodowa Unia Gazownicza (IGU).