Marcin Krupa – Lista publikacji

Wykaz publikacji aktualizacja 20 pazdziernika 2010 r.

Artykuły w czasopismach

 1. Krupa M., Majchrzak J., Sikora A., 2009: „Frakcja C4 – surowiec niedoceniony” Chemia Przemysłowa 4/2009 (427) str. 51-54
 2. Krupa M., Majchrzak J., Sikora A., 2009: „Paliwo alternatywne – gaz propan-butan. Cz. 1 Przemysłowe zastosowanie propanu – butanu. LPG JAKO SUROWIEC CHEMICZNY” Chemia Przemysłowa 5/2009
 3. Krupa M., Majchrzak J., Sikora A., 2009: „Paliwo alternatywne – gaz propan-butan. Cz. 2 Przemysłowe zastosowanie propanu – butanu. LPG JAKO SUROWIEC CHEMICZNY” Chemia Przemysłowa 6/2009
 4. Krupa M., Sikora A., 2009: „Solidarni energetycznie?”.  Przegląd Gazowniczy 4/2009. (24) str.17-20.
 5. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., Szurlej A., „Wpływ niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego i kryzysu gospodarczego na prognozy rozwoju rynku gazu skroplonego LNG  w Europie.” Rozdział w monografii pod redakcją Prof. R. Borowieckiego. UE Kraków. W druku.
 6. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., „Rynek  LNG w Europie a niekonwencjonalne źródła gazu ziemnego.” Oil&Gas AGH 2010. W druku.
 7. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., „Potencjał polskiego rynku elektroenergetyki jako możliwy kierunek  monetyzacji  polskiego gazu łupkowego”. W przygotowaniu
 8. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., „Ograniczenia i bariery polskiej infrastruktury gazowej w kontekście  możliwego rozwoju wydobycia polskiego gazu łupkowego”. W druku.
 9. Kaliski M., Krupa M., Sikora A.,   “Short summary about unconventional gas in Poland. Market and institutional barriers for development of the production”. W druku.
 10. Krupa M., Sikora A., ”Efektywny Rynek Gazowy warunki i regulacje”  Przegląd Gazowniczy nr 2(26)/2010,  czerwiec 2010 r. str. 20-23.

Referaty konferencyjne

 1. Grabowski P., Krupa M., Sikora A., 2007-2008:  „Gaz naturalny: poszukiwania,  wydobycie, logistyka i sprzedaż – materiały szkoleniowe”. Instytut Studiów Energetycznych, Warszawa, ISE Sp. z o.o.
 2. Grabowski P., Krupa M., Sikora A., 2007, 2008, 2010 „Poszukiwania, wydobycie i handel ropą naftową i gazem ziemnym (upstream) – materiały szkoleniowe” Instytut Studiów Energetycznych, Warszawa, ISE Sp. z o.o.
 3. Grabowski P., Krupa M., Sikora A., 2007, 2010 „Przerób, logistyka, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów naftowych (downstream) – materiały szkoleniowe” Instytut Studiów Energetycznych, Warszawa, ISE Sp. z o.o.
 4. Krupa M. 2007 cykl seminariów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Instytutu Studiów Energetycznych oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego „Wewnętrzny rynek gazu w Unii Europejskiej – stan aktualny i perspektywy”,
 5. Gołębiewska M., Krupa M. 2007 cykl seminariów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Instytutu Studiów Energetycznych oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego „Światowi producenci gazu naturalnego – złoża, warunki, logistyka, handel, uwarunkowania prawno-ekonomiczno-polityczne, realizowane i planowane projekty”
 6. Gołębiewska M., Grabowski P., Krupa M. 2008 cykl seminariów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Instytutu Studiów Energetycznych oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego „Konkurencyjny rynek gazu w Polsce – Marzenie ściętej głowy, czy też daleka lub bliska przyszłość?”
 7. Krupa M. 2008 cykl seminariów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Instytutu Studiów Energetycznych oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego „Finanse spółek gazowych: Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena”
 8. Grabowski P., Krupa M. 2009 seminarium Ministerstwa Gospodarki i Instytutu Studiów Energetycznych „Liquified Natural Gas”
 9. Grabowski P., Krupa M., Sikora A., 2009 seminarium Ministerstwa Gospodarki, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz Instytutu Studiów Energetycznych „Rola i znaczenie podziemnych magazynów gazu w nowoczesnym systemie gazowym”
 10. Krupa M., Sikora A., 2009 seminarium Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Instytutu Studiów Energetycznych „Charakterystyka mechanizmów antykryzysowych związanych z dostawami gazu – możliwości do zastosowania w poszczególnych państwach członkowskich UE.”