Paweł Poprawa

Paweł Poprawa

Wykształcenie:

1994-1995 Roczny kurs magisterski w zakresie geologii naftowej, Wydział Geologii, University College Dublin, Irlandia, stypendium programu TEMPUS
1992-1994 Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Dyplom magistra inżyniera, AGH (1994)
1987-1993 Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Instytut Nauk o Ziemi
1985-1987 Policealne Studium Wiertnicze w Krakowie

Doświadczenia zawodowe:

od kwietnia 2012 Instytut Studiów Energetycznych, Warszawa – Doradca

1995-2012 pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. W latach 2003-2011 kierownik Pracowni Prospekcji Naftowej w Zakładzie Geologicznej Kartografii Struktur Wgłębnych (wcześniej Zakład Geologii Regionalnej i Naftowej)

1993-1994 Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Surowców Energetycznych

Mgr inż. Paweł Poprawa – ekspert w dziedzinie geologii złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce. W ostatnich 7 latach prowadził szerokie spektrum projektów badawczych dotyczących niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i krajach ościennych, pierwotnie w Państwowym Instytucie Geologicznym, pełniącym funkcję polskiej służby geologicznej (do 2012 r), a obecnie w Instytucie Studiów Energetycznych. Jego główne przedmioty działalności zawodowej to geologia naftowa, w tym geologia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, geochemia organiczna, charakterystyka zbiornikowa, oceny zasobów, a także oddziaływanie na środowisko poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Ponadto specjalizuje się on w komputerowych modelowaniach systemów naftowych i analizie basenów sedymentacyjnych. Jego dorobek naukowy składa się z kilkudziesięciu recenzowanych publikacji w zakresie geologii, kilku monografii, kilkaset referatów, abstraktów i publikacji nierecenzowanych. Jest autorem lub współautorem wielu opracowań dotyczących problematyki gazu z łupków