Andrzej Sikora został zaproszony do udziału w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, które odbędzie się w dniu 28 maja w Sejmie RP

Przedmiotem spotkania będzie pokaz filmu i dyskusja nt. wydobycia gazu łupkowego.
Rozpoczęcie dyskusji planujemy o godz. 17.00.
Współorganizatorem posiedzenia jest Instytut Kościuszki – polski think tank realizujący projekt pt. Szansa? Gaz niekonwencjonalny dla Europy.
Debata poświęcona będzie rozwojowi sektora gazu łupkowego w Polsce oraz przebiegowi prac parlamentarnych nad rządowymi projektami ustaw – ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (węglowodory). Celem ustaw jest zapewnienie narzędzi racjonalnego gospodarowania przez państwo złożami węglowodorów w skali całego kraju oraz unormowanie otoczenia prawno-podatkowego związanego z eksploatacją węglowodorów ze złóż położonych na terytorium Polski. W debacie będą uczestniczyć członkowie parlamentu, przedstawiciele rządu i administracji lokalnej, eksperci, przedstawiciele sektora wydobywczego, prawnicy i doradcy podatkowi.
Posiedzenie rozpocznie pokaz filmu dokumentalnego FrackNation, który przedstawia proces wydobycia i produkcji gazu łupkowego i korzyści społeczno-ekonomiczne z niego wynikające dla Stanów Zjednoczonych. W Europie film mieli okazję zobaczyć dotychczas europarlamentarzyści na premierze filmu, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, przedstawiciele brytyjskiego parlamentu na pokazie w Pałacu Westminsterskim w Londynie oraz zaproszeni goście w czasie polskiej premiery filmu, która odbyła się w Warszawie w lutym br., a wydarzenie to objął swoim patronatem Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.

Pełny tekst zaproszenia

 

Zostaw komentarz