Jakiego miksu energetycznego potrzebujemy? DEBATA

Czy plany reformy energetyki w naszym kraju pozostaną jedynie na papierze? Eksperci zaproszeni na dyskusję „Miks chaotyczny? Jakiego miksu energetycznego potrzebuje Polska” zorganizowanej przez Instytut Jagielloński i portal BiznesAlert.pl spierali się jak Polska, z największymi w Europie zasobami węgla powinna reagować na nakłanianie przez UE do różnicowania źródeł energii elektrycznej i cieplnej w krajach członkowskich.

Arkadiusz Sekściński (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej), Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych), Michał Spychalski (Instytut Jagielloński) oraz Andrzej Szczęśniak (niezależny ekspert) zgadzali się, że to węgiel (obecnie 90 proc. udziału w rynku) pozostanie w Polsce głównym surowcem energetycznym. Jednak do 2020 r. 15 proc. produkowanej u nas energii ma pochodzić z OZE (odnawialnych źródeł energii). Tymczasem brakuje ze strony rządu wizji jak ma wyglądać system wsparcia finansowego, bez którego ten sektor energetyki nie ma szans rozwoju. Nie wiadomo także, jak ma wyglądać polityka gospodarcza w kolejnych dekadach. Trudno wobec tego snuć rozważania jaki powinien być optymalny mix energetyczny w polskich warunkach. „Nie jesteśmy Islandią czy Bornholmem, wobec tego nigdy nasza energetyka nie będzie oparta w 100 proc. na OZE” – mówił Michał Spychalski. Z drugiej strony obecnie węgiel krajowy jest droższy niż sprowadzany np. z Ukrainy czy Rosji. Dzieje się tak m.in. z powodu finansowania przez państwo emerytur górniczych. – Musimy więc otworzyć rynek i wprowadzać inne nośniki energii – mówił Szcześniak. Problem w tym, że wszystkie są obecnie relatywnie drogie. Szczególnie dużo kosztuje energetyka jądrowa – już na etapie budowania bloków energetycznych trzeba wyłożyć dziesiątki miliardów zł.

Tymczasem – uważa Sekściński – już za dwa-trzy lata można się spodziewać wyłączeń prądu (blackoutów) z powodu zużycia technologicznego najstarszych działających elektrowni. Najgorsze, że trudno byłoby wówczas o szybkie zapełnienie deficytu prądu. Zdaniem Sekścińskiego np. energia wiatrowa z instalacji nadmorskich częściowo mogłaby rozwiązać ten problem. – Wiatr będzie zawsze – zauważył. Jednak, tak jak wszystkie inne źródła energii także i energetyka wiatrowa potrzebuje wsparcia państwa.

Wg Andrzeja Sikory niezależnie od naszego podejścia do polityki energetycznej UE musimy pamiętać, że wstępując do Unii podjęliśmy określone zobowiązania w tej dziedzinie, które powinniśmy wypełnić. Zdaniem Szcześniaka mówiąc o energetyce nie można zapominać o rachunku ekonomicznym. W naszym interesie narodowym jest dostarczanie energii po najniższych kosztach. Niestety, w opinii eksperta, nasz rząd w polityce energetycznej najczęściej ulega unijnym regułom gry, nie uwzględniających faktu, że 85 proc. zasobów węgla w całej UE przypada na Polskę.

Zdaniem Arkadiusza Sekścińskiego mix energetyczny w Polsce powinien być zdywersyfikowany, bez żadnego dominującego źródła energii, a także bez korzystania z jej importu. Z kolei Michał Spychalski zwrócił uwagę, że za każdą inwestycję w energetyce będą musieli zapłacić odbiorcy końcowi. Choć na sprawę trzeba patrzeć w dłuższej perspektywie i mieć na uwadze, że to, co na początku wymaga kosztów później może przynosić zyski.

Prowadzący debatę red. naczelny portalu BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik podkreślał, że Polacy dalej czekają na odpowiednie ustawy dla sektora elektroenergetycznego, gazowego i energii odnawialnej. Państwo polskie prezentuje plan rozbudowy istniejących elektrowni węglowych, ale napotyka na opór materii, którego nie jest w stanie pokonać. Powstaje natomiast wiele dokumentów strategicznych, które określają jak w perspektywie kilku lat ma wyglądać polski miks energetyczny, czyli udział poszczególnych źródeł energii w realizacji zapotrzebowania.

Instytut Jagielloński i portal BiznesAlert.pl – portal opinii o energetyce i infrastrukturze – po wakacyjnej przerwie powróciły dyskusją o miksie energetycznym do cyklu debat eksperckich, poświęconych najważniejszym zagadnieniom, związanym z polskim transportem, drogami, energią i gazem.

http://biznesalert.pl/jakiego-miksu-energetycznego-potrzebujemy-debata/

 

 

Zostaw komentarz