Możliwe scenariusze polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia stabilnych dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście polityki energetycznej Rosji.

Maciej Kaliski
Departament Ropy i Gazu Ministerstwo Gospodarki, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, Kraków

Jakub Siemek
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH

Andrzej Sikora
Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Adam Szurlej
Departament Ropy i Gazu Ministerstwo Gospodarki, Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków

Możliwe scenariusze polityki energetycznej Unii Europejskiej
w zakresie  zapewnienia stabilnych dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowej i Wschodniej
w kontekście polityki energetycznej Rosji.

Słowa kluczowe:

Polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, Polska, Rosja, Unia Europejska, gaz ziemny, dostawy, surowce energetyczne, scenariusze.

Streszczenie.

W artykule omówiono możliwe scenariusze polityki energetycznej Unii Europejskiej
w zakresie  zapewnienia stabilnych dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście polityki energetycznej Rosji. Rozwijanie dobrosąsiedzkich, opartych na wzajemnych korzyściach stosunków między UE i Federacją Rosyjską
w zakresie gazu ziemnego stanowi szczególne wyzwanie. Postępom w sferze bilateralnej współpracy gospodarczej pomiędzy krajami członkowskimi Unii i Rosją oraz punktualnemu rozwiązywaniu praktycznych kwestii nie towarzyszy, jak dotąd, zbliżenie w obszarze polityki energetycznej Unii Europejskiej i Rosji. W artykule przestawiono udział rosyjskiego gazu ziemnego w bilansie dostaw do krajów europejskich oraz wpływ gazowego kryzysu rosyjsko –ukraińskiego na wybrane rynki gazu w UE.

Ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej nastąpiło w szczycie światowej koniunktury, tuż przed kryzysem ekonomicznym, a poprzedziło zwłaszcza krach cen surowców energetycznych. Zasadniczej zmianie uległ polityczny krajobraz Europy. Europa zjednoczyła się geograficznie, politycznie i historycznie. Próbuje się jednoczyć ekonomicznie, ale czy zbliżyła się do Rosji? Czy Rosja w dobie kryzysu w tym szczególnie[...]

Rys.1 Źródła zaopatrzenia Europy w gaz naturalny (dane za 2007 r).

Rys.2 Kierunki eksportu gazu z „Polityki Energetycznej Rosji do 2020 r.

Źródło: Obliczenia własne na  podstawie BP Statistical Review of World Energy

2008. Polityka energetyczna Rosji do 2020. www.minprom.gov.ru

Artykuł dostępny do pobrania  Możliwe scenariusze polityki energetycznej UE

 

Zostaw komentarz