Rynek LNG w Europie a niekonwencjonalne źródła gazu ziemnego.

Maciej Kaliski

Departament Ropy i Gazu Ministerstwo Gospodarki, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, Kraków

Marcin Krupa

Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Andrzej Sikora

Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Słowa kluczowe:

LNG, niekonwencjonalne źródła gazu, wzrost popytu, podaż, bezpieczeństwo energetyczne, Polska, Rosja, Unia Europejska, rynek amerykański, gaz ziemny, dostawy, surowce energetyczne, scenariusze, terminal, gazoport.

Streszczenie:

Rola gazu ziemnego jako surowca energetycznego  rośnie na świecie bardzo gwałtownie. Od jesieni 2008 r. światowa równowaga podaży popytu  zmieniła się znacząco, szczególnie na rynku amerykańskim. Do niedawna prognozy wskazywały na to, że przyszły potencjał popytu LNG w stosunku do szacowanych wielkości podaży tego surowca na rynkach światowych będzie wyższy o około 35 mld m³. Najbardziej konkurencyjnym regionem miał być „Rynek Oceanu Atlantyckiego” gdzie przewidywano dostępną podaż  na ok. 150-160 mld m3 gazu ziemnego w formie ciekłej a potencjał popytu miał osiągnąć poziom nawet  225-230 mld m3 gazu ziemnego.  W takich okolicznościach  Europa mogłaby „w rzeczywistości” kupić maksymalnie 80-90 mld m3 gazu ziemnego w formie LNG bez przepłacania za ten rodzaj surowca. Ostatnie  informacje wskazują na możliwość wzrostu znaczenia wydobycia gazu z pokładów węgla (coal bed methane), gazu z łupków bitumicznych (shale gas)  oraz gazu uwięzionego w izolowanych porach skalnych (tight gas)  w Szwecji, Polsce i Niemczech. Wzrost produkcji gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w następnej dekadzie zmieni sytuację rynkową. Podczas gdy sytuacja na rynku LNG już się zmieniła, bo pojawiają się czynniki, które  będą mieć dodatkowy wpływ na rynek LNG. W artykule omówiono bilans gazu łącznie z LNG dla rynku europejskiego i zwrócono uwagę na możliwy wpływ przyszłej produkcji z niekonwencjonalnych  źródeł.

Keywords:

LNG, unconventional natural gas sources, demand increase, supply, energy security, Poland, Russia, European Union, American market, natural gas, energy mix, energy sources, fossil fuels, scenario, terminal, hub.

Abstract:

The role of natural gas in the world’s energy supply is growing rapidly. Since the autumn of 2008, the global LNG supply/demand balance has changed dramatically especially in the US. Forecasts showed, that in the future potential world demand for LNG  will be higher than supply over about 35 bln. m3. The most competitive region will be „Atlantic Ocean market” where there is estimation for available supply for ca. 150-160 bln m3 natural gas in liquid form and potential demand which will reach the level of even 225-230 bln m3 natural gas.  In such circumstances Europe could „in reality” buy max. 80-90 bln m3 natural gas in LNG form without additional overpayment for such commodity. Recent announcements evaluate increase of the CBM, “tight sand gas” and  “shale gas” production to 2020 by major players i.e. Sweden, Poland and Germany. These new players could or will ensure shale gas production growth in the next decade.  Market situation is developing rapidly.      While the LNG situation is changing dramatically and there are the factors which are additionally expected to the great influence on the LNG market. Authors discuss the LNG balance for the European market. Article focuses on possible influence of unconventional gas in Europe which will be evaluated together with LNG supply/demand balance.

Artykuł będzie dostępny do pobrania po jego publikacji.

Prezentacja do pobrania: 20100527_Rynek LNG w Europie a niekonwecjonalne złoża gazu ziemnego_Kaliski_Krupa_Sikora.


 

Zostaw komentarz