Energetyka Jądrowa – Prof. Jerzy Niewodniczański

Jerzy Niewodniczański
Katedra Fizyki Jądrowej
Wydział Energetyki i Paliw 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowi
e

ENERGETYKA JĄDROWA
Słowa kluczowe: elektrownie jądrowe, dozór jądrowy, bezpieczeństwo jądrowe i radiacyjne, paliwo jądrowe, odpady promieniotwórcze

STRESZCZENIE
Przedstawiono stan obecny energetyki jądrowej w Europie i na świecie – liczby bloków, udział energetyki jądrowej w bilansie energetycznym, bloki w budowie i planowane, typy reaktorów eksploatowanych i budowanych. Przytoczone dane sugerują dalszy rozwój energetyki jądrowej na świecie. Pokrótce omówiono zalety energetyki jądrowej – bezpieczeństwo energetyczne, wielką koncentrację energii w paliwie, stabilność cen, łatwy rynek surowcowy.  Wśród cech niekorzystnych zwrócono uwagę na wysoki koszt inwestycji oraz na zagadnienie zagospodarowania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych. Przedstawiono ewolucję stosunku władz polskich do energetyki jądrowej i ostatnie dokumenty w tym zakresie, w tym uwzględnienie energetyki jądrowej w ostatnich rządowych dokumentach strategicznych na temat rozwoju kraju do 2030 roku.  Na końcu ustosunkowano się do niektórych zapisów w tych dokumentach i do przygotowania polskiego dozoru jądrowego.

1.  WSTĘP
Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek analizę bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego bez rozważań na temat roli energetyki jądrowej w bilansie elektro-energetycznym kraju….

Tekst pełnego artykułu do pobrania tutaj.

 

Zostaw komentarz