Gaz z łupków – wpływ na środowisko; zagrożenia czy korzyści dla człowieka?

Gaz z łupków – wpływ na środowisko; zagrożenia czy korzyści dla człowieka?

Rozpoczynający się 25 września w Płocku cykl konferencji Gaz z łupków – wpływ na środowisko; zagrożenia czy korzyści dla człowieka? To kompendium wiedzy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej. Serwis Samorządowy objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Cykl konferencji pn. “Gaz z łupków – wpływ na środowisko; zagrożenia czy korzyści dla człowieka? Kompendium wiedzy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej”, dedykowany jest przedstawicielom administracji publicznej i samorządowej odpowiedzialnym za realizację zadań publicznych w zakresie polityki energetycznej, wykonującym zadania dotyczące środowiska i jego ochrony w ramach zarządzania gospodarką zasobów naturalnych na terenie gmin oraz zintegrowaną gospodarką na obszarze województw.
W ramach realizacji przedsięwzięcia odbędą się 2 konferencje ogólnopolskie w Warszawie (inauguracyjna i zamykająca) oraz 20 konferencji regionalnych na terenie 10 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Opolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego w okresie kwiecień 2013 – czerwiec 2014.

Zobacz pełny program konferencji>>>

Celem projektu jest pobudzenie dyskusji na temat wyzwań stawianych przed Polską administracją samorządową poszczególnych szczebli, wykonującą zadania publiczne dotyczące środowiska i jego ochrony, w kontekście wpływu technologii poszukiwawczych i eksploatacyjnych gazu z łupków na otaczające środowisko oraz życie mieszkańców regionów potencjalnie zasobnych w te surowce.

W gronie przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej poruszone zostaną tematy poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce, jako inwestycjach publicznych. Eksperci nie unikną również trudnych pytań o problemy na drodze współpracy biznesu i administracji publicznej i samorządowej w procesie poszukiwania i eksploatacji złóż niekonwencjonalnych. Konferencje będą tez doskonałą okazją do zastanowienia się, co sprawia, że współpraca ta może wzmacniać poparcie społeczności lokalnych dla inwestycji związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu z łupków.

Zaproszeni przez organizatorów eksperci zaprezentują udane przykłady takiej współpracy. Przedstawią polskie uwarunkowania prawne i systemowe, wskażą aktualną wiedzę na temat metod stosowanych w procesie poszukiwań i wydobycia gazu z łupków, jak również wpływu technologii poszukiwawczych i eksploatacyjnych na otaczające środowisko oraz życie mieszkańców regionów potencjalnie zasobnych w te surowce.

Organizatorzy mają ambicje stworzyć przestrzeń do rozmowy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej na temat kształtowania zrozumienia lokalnych i regionalnych środowisk społecznych dla procesu wydobycia gazu z łupków na terenie gminy i planowanych w tym kontekście inwestycji.

Efekt realizacji Projektu winien przełożyć się na zwiększenie aktywności środowisk odpowiedzialnych za realizację zadań publicznych w zakresie polityki energetycznej kraju, poprzez:

- poznanie wpływu technologii poszukiwawczych i eksploatacyjnych stosowanych w procesie poszukiwań i wydobycia gazu z łupków na otaczające środowisko oraz życie mieszkańców regionów potencjalnie zasobnych w te surowce;
- świadome podejmowanie decyzji w zakresie planowanych strategii inwestycyjnych i kierunków rozwoju gospodarczego w regionach;
swobodę w prowadzeniu rozmów z lokalnym społeczeństwem w sposób umożliwiający kształtowanie wśród mieszkańców postawy akceptacji dla tych nowoczesnych technologii.
Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl jest patronem medialnym cyklu konferencji Gaz z łupków – wpływ na środowisko; zagrożenia czy korzyści dla człowieka? Kompendium wiedzy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej

Karol Kozłowski 10.09.13

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gaz-z-lupkow–wplyw-na-srodowisko-zagrozenia-czy-korzysci-dla-czlowieka

 

Zostaw komentarz