Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2020 odbędzie się 5-7 czerwca

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że w dniach 3-5 czerwca 2020 roku odbędzie się pod patronatem
JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

31. Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2020,
pod hasłem:

Innovative and sustainable development in the oil and gas industry


Konferencja jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm działających w obszarach związanych z górnictwem nafty i gazu. Podczas Konferencji przedstawione będą najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia branży naftowej i gazowniczej.
W programie Konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnej, sesji specjalistycznych oraz sesji posterowej o tematyce związanej
m.in. z:

• technologiami i technikami wiertniczymi,
• poszukiwaniem i udostępnianiem złóż surowców płynnych,
• eksploatacją złóż surowców płynnych,
• modelowaniem i symulacją eksploatacji złóż węglowodorów,
• magazynowaniem/składowaniem bezzbiornikowym,
• transportem i dystrybucją gazu i ropy,
• ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu,
• rynkami ropy i gazu.
Więcej szczegółów na stronie: http://oil-gas.pl
Zaproszenie dla Andrzeja Sikory
 

Zostaw komentarz