15 czerwiec 2011r. „ENERGETYKA W GOSPODARCE – GOSPODARKA W ENERGETYCE” symbioza czy konflikt? Konferencja w SEJMIE Rzeczpospolitej Polskiej Sala Kolumnowa

Konferencja:

ENERGETYKA W GOSPODARCE – GOSPODARKA W ENERGETYCE”  symbioza czy konflikt?

odbyła się 15 czerwca 2011 r., w Sali Kolumnowej  budynku Sejmu  RP w Warszawie.

Konferencja rozpoczęła dyskusję obywatelską na temat przyszłości krajowej energetyki, a w szczególności na temat aktualnej strategii dla tej branży i jej wpływu na rozwój polskiej gospodarki oraz jakość życia w naszym kraju.

Moderatorem konferencji był Andrzej Sikora.

 

Podejmując to wyzwanie kierujemy się przeświadczeniem, że wszelkie decyzje w tej dziedzinie dotyczą nie tylko naszego życia, ale przede wszystkim życia przyszłych pokoleń Polek i Polaków. Uważamy, że dokument rządowy „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” oraz przyjęte w nim założenia, kierunki działania, wyznaczone cele i stan ich  realizacji, wymagają weryfikacji oraz dostosowania do aktualnych realiów społecznych i gospodarczych, a być może całkowitej zmiany. Sytuacja gospodarcza Polski oraz sytuacja materialna każdego obywatela nakazuje nam wszystkim zastanowienie się nad kierunkami działania w tak ważnej dziedzinie jaką jest energetyka.

Konferencję tworzył Przewodniczący Klubu SLD Grzegorz Napieralski

W toku debaty podjęliśmy próbę odpowiedzi na następujące pytania :

Czy jest możliwe osiągnięcie spójności między rozwojem polskiej  gospodarki, a modernizacją krajowej energetyki i jaki wpływ na ten proces może mieć polski program energetyki jądrowej?

Czy bez energetyki jądrowej, w perspektywie do 2030 roku, jest możliwe zbilansowanie potrzeb kraju z możliwościami wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o zasoby własne – węgiel kamienny i brunatny, gaz, odnawialne źródła energii?

Co powinniśmy pozostawić przyszłym pokoleniom – czy wielkie bloki energetyczne, których budowa zakończy się w okresie likwidacji podobnych bloków w państwach najwyżej rozwiniętych (a likwidacja będzie możliwa za 70 lat, licząc od dzisiaj) ?

Czy zaspokojenie potrzeb energetycznych  Polski jest możliwe za pomocą bezpiecznej energetyki rozproszonej, opartej o własne zasoby, wysokosprawnej, łatwej w modernizacji oraz będącej  źródłem rozwoju i innowacyjności w całym kraju ?

 

Rząd, przyjmując do realizacji „Politykę energetyczną Polski do 2030 roku” podjął w 2009 roku decyzje determinujące odpowiedzi na te pytania. Wybrał jeden scenariusz zdarzeń, nie zaproponował wariantu alternatywnego. Mimo zmiany uwarunkowań, w kraju i zagranicą, nie podejmuje zdecydowanych działań w celu zweryfikowania przyjętej polityki energetycznej, uznając za jedynie słuszne działania zapisane w PEP 2030.

Wielu uznanych ekspertów prezentuje pogląd,  że między innymi ze względów ekonomicznych właściwsze są alternatywne scenariusze zapewnienia Polsce odpowiedniej ilości energii. Uważają, że te scenariusze są realne ze względu na postęp technologiczny a ich realizacja może w decydujący sposób wpłynąć na poprawę stanu polskiej gospodarki, zmniejszenie bezrobocia oraz na podwyższenie poziomu życia w Polsce.

W związku z tą różnicą poglądów i brakiem odpowiednich do społecznych potrzeb źródeł wiedzy coraz bardziej widoczna jest dezorientacja Polek i Polaków. Przeciwdziałając tej sytuacji  postaramy się dostarczyć obywatelom naszego kraju możliwie dużo wiedzy o energetyce, o kosztach jej rozbudowy i modernizacji. O znaczeniu dobrych decyzji w tej dziedzinie dla ich bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego. Świadomy, poparty wiedzą, demokratyczny udział wszystkich obywateli w podejmowaniu tak ważnych decyzji uznajemy za konieczność.

Do udziału w Konferencji, która jest pierwszą odsłoną proponowanej przez nas debaty publicznej, zapraszamy przedstawicieli Rządu, przedstawicieli Prezydenta RP, parlamentarzystów z komisji sejmowych i senackich, ekspertów ze środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli przemysłu, sektora finansowego, banków i funduszy inwestycyjnych.

 

Więcej zdjęć dostępnych pod linkiem: http://ecb.biz.pl/egge/zdjecia2

Podczas Konferencji zaproszeni przez jej organizatorów eksperci –   Pan  Profesor Jan Popczyk (Politechnika Śląska)  oraz  Pan Profesor Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka, członek European Energy Institute – międzynarodowego energetycznego Think Tank dla Unii Europejskiej), zaprezentowali możliwości i potencjalne efekty realizacji alternatywnego programu modernizacji i rozbudowy energetyki w Polsce.

W programie zabrali głos przedstawiciele Rządu, którzy zaprezentowali informację o stanie realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” oraz  odnieśli się do pytań, które postawili organizatorzy Konferencji.

 

Z poważaniem

Andrzej Sikora                             Grzegorz Napieralski                            Krzysztof Karaś

Prezes ISE                          Przewodniczący Sejmowego Klubu SLD          Prezes ECB

Uwaga !

Prezentacje do pobrania  na stronach ECB lub link do prezentacji http://ecb.biz.pl/egge/prezentacje

 

 

Zostaw komentarz