18-19 listopada odbędzie się VIII Konferencja Techniczna „Nowy Model Energetyki”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w VIII Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki”, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2020 r. w formule on-line. Podczas wydarzenia dyskutować będziemy o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem polskiej energetyki stojącej przed dynamiczną transformacją.

Kluczowe tematy, które będą poruszone:
- Polityka Energetyczna Polski PEP 2040
- Energetyka Jądrowa – SMR – technologia przyszłości zaczyna się już dziś
- Wielkoskalowa Energetyka Odnawialnych Źródeł Energii – offshore, fotowoltaika, biomasa
- Bloki na Parametry Nadkrytyczne
- Bloki wielopaliwowe – szansa dla paliw lokalnych
- Bloki IGCC – szansa dla węgla
- Bloki Gazowe – stabilizacja systemu
- Strategia i technologie wodorowe
- Energetyka przemysłowa.

W trakcie Konferencji:
Poznamy potencjał polskiej energetyki w zakresie wytwarzania energii
Wysłuchamy prezentacji i dyskusji przedstawicieli Grup Energetycznych, naukowców, inwestorów, dostawców technologii
Pozyskamy solidną wiedzę na temat obecnego stanu rynku energii i rynku mocy oraz regulacji prawnych
Zdobędziemy nieocenioną wiedzę branżową od wysokich rangą przedstawicieli z całego łańcucha dostaw w celu udoskonalenia strategii biznesowej na najbliższe lata
Wymienimy doświadczenia.
Wydarzenie odbędzie się w formule on-line.

Rejestracja https://konferencje.nowa-energia.com.pl/energetyka/2020/

Data zakończenia rejestracji: 16.11.2020 r.

 

Zostaw komentarz