18 i 19 września zapraszamy na XI Międzynarodową Konferencję i Wystawę Nafta i Gaz 2013

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18 i 19 września 2013r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie już XI. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta i Gaz 2013.

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „NAFTA I GAZ” to coroczne wydarzenie gromadzące, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu i energetyki. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży paliwowo-energetycznej, cenne źródło specjalistycznych informacji oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sfer rządowych i biznesowych. Niewątpliwym osiągnięciem konferencji jest interesująca problematyka przyciągająca znaczące osobistości życia politycznego, gospodarczego i naukowego oraz kluczowych przedstawicieli tej branży. Co roku w dyskusji na temat stanu, przyszłości, problemów i planów rozwoju sektora paliwowego uczestniczą ważne osobistości ze strony rządu, a także kierownictwo największych przedsiębiorstw.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele: rządu, zarządów firm z sektora nafty, gazu i energetyki, firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni i instytutów badawczo-naukowych, stowarzyszeń i izb branżowych, eksperci branży paliwowej i energetycznej.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa ilustrująca produkty i usługi z sektora nafty i gazu.

Moderatorem sesji “Poszukiwania ropy i gazu czy łupkowa gorączka” jest Andrzej Sikora – Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

http://www.naftaigaz.ztw.pl/

Program

Formularz zgłoszeniowy

 

Zostaw komentarz