Komentarze doradcy ISE Marceliny Gołębiewskiej na temat energetyki Ukrainy

20.12.2017 r. Doradca ISE Marcelina Gołębiewska skomentowała rozpoczęcie publicznych konsultacji dotyczących ukraińskiego projektu ustawy o bezpieczeństwie energetycznym.

https://www.linkedin.com/pulse/ukraine-energy-security-law-public-consultation-draft-golebiewska/

***

11.12.2017 r. Doradca ISE Marcelina Gołębiewska wygłosiła referat „Eksport gazu na Ukrainę – uwarunkowania działalności na ukraińskim rynku” na konferencji „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017” zorganizowanej przez Adventure Consulting.

https://www.slideshare.net/MarcelinaGolebiewska/mgolebiewska-adventure-11122017

***

17.11.2017 r. Doradca ISE Marcelina Gołębiewska zaprezentowała infografikę na temat rynku detalicznego gazu ziemnego na Ukrainie i perspektyw liberalizacji tego segmentu rynku.

https://www.slideshare.net/MarcelinaGolebiewska/natural-gas-for-ukrainian-households

***

13.10.2017 r. Doradca ISE Marcelina Gołębiewska poprowadziła wykład na temat regulacji rynku gazu ziemnego na Ukrainie w kontekście działania firm z Polski w ramach warsztatu „Obrót gazem w dobie liberalizacji rynku” zorganizowanego przez Trio Conferences.

http://www.trioconferences.pl/liberalizacja-rynku-gazu/program/

***

13.09.2017 r. Doradca ISE Marcelina Gołębiewska zaprezentowała infografikę na temat nowo ogłoszonej Strategii Energetycznej Ukrainy do 2035 r. (obszar gazu ziemnego).

https://www.slideshare.net/MarcelinaGolebiewska/natural-gas-in-the-ukrainian-energy-strategy-2035

 

Zostaw komentarz