Most Wanted! Międzynarodowa Konferencja Gaz: Rosja, Polska, Europa 15-16 marca 2012 r.

Międzynarodowa Konferencja

Gaz: Rosja, Polska, Europa

15-16 marca  2012 r., Radisson Blue Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa


NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Gaz a bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski

 • Prawo i biznes – Rosja a Unia Europejska

 • Rosyjski gaz – europejskie możliwości

 • Gaz łupkowy – czy szansa dla Polski i Europy?

 • Inwestycje gazowe w Rosji – potencjał i realia

 • Polska a Rosja – współpraca czy konflikt?

PRELEGENCI:

 • Maria Biełowa, Starszy Analityk, Centrum Energetyczne Skołkowo, Rosja
 • Dr inż. Krzysztof Biernat , Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, Polska
 • Mirosław Dobrut, Prezes, EuRoPol GAZ S.A., Polska
 • Radosław Dudziński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, PGNiG S.A., Polska
 • Marcelina Gołębiewska, Analityk, PGNiG S.A., Polska
 • Rafał Hajduk, Partner, Norton Rose Piotr Strawa and Partners, Polska
 • Aleksander Jerszow, Zastępca Przedstawiciela Handlowego Federacji Rosyjskiej w Polsce
 • Maciej Kaliski, Ministerstwo Gospodarki, Polska
 • Dr Leszek Karski, Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem UKSW, Polska
 • prof. Lena Kolarska-Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Andrzej Konoplanik, Dyrektor ds. rynków energii rozporządzenia, Kierownik projektu, Instytut Energii i Finansów , Rosja
 • Didier Lebout, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Gazprom Marketing & Trading France, Francja
 • Philip Lowe, Dyrektor Generalny ds. energii, Komisja Europejska
 • Tomasz Maj, Dyrektor Generalny,  Talisman Energy Polska Sp. z o.o., Polska
 • Robert Mikulski, Partner Zarządzający, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski, Polska
 • Dariusz W. Olszewski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, TDI Corporate Finance Sp. z o.o.
 • Aneta Pacek-Łopalewska, Radca Prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska, Polska
 • Bogdan Pilch, Dyrektor, Gaz de France, Przedstawicielstwo w Polsce
 • Andrzej Piwowarski, Ekspert Międzynarodowy ds. Przemysłu Gazowniczego, Polska
 • Matthias Rehm, Główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Polska
 • Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges, były Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Polska
 • John Roberts, Energy Security Specialist, Platts Energy Group, Wielka Brytania
 • Prof. Stanisław Rychlicki, Kierownik Katedry Inżynierii Naftowej, Wydział Wiertnictwa    Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 • Dr inż. Andrzej Sikora, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o., Polska
 • Konstantin Simonow, Dyrektor Generalny, National Energy Security Fund, Rosja
 • Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku paliw i gazu, Polska
 • Stanisław Trzop, Ekspert Międzynarodowy ds. Przemysłu Gazowniczego, Polska
 • Prof. Anatoly Zolotukhin, Prorektor, Moskiewski Uniwersytet Nafty i Gazu im. Gubkina, Rosja

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI:

Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw i gazu

DZIEŃ PIERWSZY, 15 MARCA, CZWARTEK

10.00-10.10 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

10.10-12.30 SESJA PIERWSZA: Gaz a bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski

 • Gaz a bezpieczeństwo energetyczne Europy: zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania
 • Europejski rynek gazu: główne wyzwania dla Rosji
 • Rola Rosji w bezpieczeństwie dostaw gazu do Europy, zależność czy współzależność
 • Polska w europejskiej perspektywie unijnych stosunków energetycznych z Rosją
 • Współpraca gazowa Rosji, Polski i państw europejskich – historia i wnioski

Moderator panelu : Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku paliw i gazu

Panelista: Mirosław Dobrut, Prezes, EuRoPol GAZ S.A., Polska

Panelista: Maria Biełowa, Starszy Analityk, Centrum Energetyczne Skołkowo, Rosja

Panelista: John Roberts, Energy Security Specialist, Platts Energy Group

Panelista: Prof. Stanisław Rychlicki, Kierownik Katedry Inżynierii Naftowej, Wydział Wiertnictwa    Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska

Panelista: Konstantin Simonow, Dyrektor Generalny, National Energy Security Fund, Rosja

12.30-13.30 LUNCH

13.30-15.30 SESJA DRUGA: Prawo i biznes – Rosja a Unia Europejska

Karta Energetyczna i Trzeci Pakiet w kontekście współpracy

 • Niemiecko – rosyjskie stosunki gazowe – korzyści i wyzwania
 • Prawo klimatyczne a sektor gazowy – Unia – Rosja - Polska
 • Rynek europejski – dostęp czy restrykcje?

Moderator: Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges, były Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

Panelista: Rafał Hajduk, Partner, Norton Rose Piotr Strawa and Partners

Panelista: Dr Leszek Karski, Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa i   Zarządzania Środowiskiem UKSW , Polska

Panelista: Andrzej Konoplanik, Dyrektor ds. rynków energii rozporządzenia, Kierownik projektu, Instytut Energii i Finansów , Rosja

Panelista: Matthias Rehm, Główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej  Niemiec, Warszawa, Polska

16.00-18.00 SESJA TRZECIA: Rosyjski gaz – europejskie możliwości

 

 • Przyszłość europejskich rynków gazu
 • Europejska energetyka i gaz – rosyjski, LNG? Spotowy, indeksowany?
 • Rynek gazu w Europie: SPOT vs. umowy długoterminowe

Moderator: Konstantin Simonow, Dyrektor Generalny, National Energy Security Fund, Rosja

Panelista: Didier Lebout, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Gazprom Marketing & Trading, France, Francja

Panelista: Bogdan Pilch, Dyrektor, Gaz de France, Przedstawicielstwo w Polsce

Panelista: Maria Biełowa, Starszy Analityk, Centrum Energetyczne Skołkowo, Rosja

Panelista: Stanisław Trzop, Ekspert Międzynarodowy ds. Przemysłu Gazowniczego, Polska

 

DRUGI DZIEŃ, 16 MARCA, PIĄTEK

9.45-11.45 SESJA CZWARTA: Gaz łupkowy – czy szansa dla Polski i Europy?

 • Gaz łupkowy jako narzędzie strategicznych działań globalnych
 • Gaz łupkowy – amerykański cud gospodarczy – czy do powtórzenia w Europie?
 • Gaz łupkowy – szansa dla Polski, Europy, zagrożenie dla rosyjskiego gazu?
 • Gaz łupkowy – wyzwania środowiskowe
 • Gaz łupkowy a społeczności lokalne – konflikt czy współpraca?
 • Środowiskowe uwarunkowania wydobycia gazu łupkowego

Moderator panelu: dr inż. Andrzej Sikora, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o., Polska

Panelista: Dr inż. Krzysztof Biernat , Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i  Biokomponentów, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, Polska

Panelista: prof. Lena Kolarska-Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska

Panelista: Tomasz Maj, Dyrektor Generalny,  Talisman Energy Polska Sp. z o.o., Polska

Panelista: Robert Mikulski, Partner Zarządzający, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski, Polska

Panelista: Aneta Pacek-Łopalewska, Radca Prawny, Kancelaria Ochrony Środowiska, Polska

Panelista: Konstantin Simonow, Dyrektor Generalny, National Energy Security Fund, Rosja

12.15-13.30 SESJA PIATA: Inwestycje gazowe w Rosji – potencjał i realia

 • Zasoby gazu w Rosji, konwencjonalne i niekonwencjonalne zasoby węglowodorów, rola Arktyki w przyszłych dostawach surowców energetycznych na światowych rynkach
 • Polska między Rosją a europejskim rynkiem – szanse i wyzwania
 • Dostęp do rosyjskiego rynku – na jakich warunkach?

Moderator: Prof. Anatoly Zolotukhin, Prorektor, Moskiewski Uniwersytet Nafty i Gazu im. Gubkina,       Rosja

Panelista: Marcelina Gołębiewska, Analityk, PGNiG S.A., Polska

Panelista: Rafał Hajduk, Partner, Norton Rose Piotr Strawa and Partners

13.30-14.30 LUNCH

14.30-16.30 SESJA SZÓSTA: Polska a Rosja – współpraca czy konflikt?

 • Gaz a bezpieczeństwo energetyczne Europy i Rosji
 • Gaz ziemny z perspektywy współpracy gospodarczej Polska – Rosja – rosyjska perspektywa
 • Gazowa współpraca polsko-rosyjska a Unia – polska perspektywa
 • Długoterminowe kontrakty a rynek: wzmocnienie czy osłabienie bezpieczeństwa dostaw?
 • Inwestycje polskie w Rosji i rosyjskie w Polsce: realia i potencjał

Moderator: Bogdan Pilch, Dyrektor, Gaz de France, Przedstawicielstwo w Polsce

Panelista: Radosław Dudziński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, PGNiG S.A., Polska

Panelista: Aleksander Jerszow, Zastępca Przedstawiciela Handlowego Federacji Rosyjskiej w Polsce

Panelista: Philip Lowe, Dyrektor Generalny ds. energii, Komisja Europejska

Panelista: Dariusz W. Olszewski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, TDI Corporate Finance Sp.  z o.o.

Panelista: Andrzej Piwowarski, Ekspert Międzynarodowy ds. Przemysłu Gazowniczego, Polska

16.30-16.45 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Instytut Studiów Energetycznych otrzymał podziękowanie za udział:

Podziękowania_ISE

 

Zostaw komentarz