POWER RING 2010 – podziękowania

VI Międzynarodowa Konferencja

POWER RING 2010 –

Regionalny Rynek Energii Europy Środkowo-Wschodniej

20 grudnia 2010 r., Sala Pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5,  Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

Problematyka panelu dyskusyjnego:

  • System planowania pracy w otoczeniu rynkowym,
  • Połączenia transgraniczne,
  • Transgraniczny handel i taryfy,
  • Rozdzielenie działalności dystrybucyjnej.

Przemówienie programowe:

Robert Paprocki, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemem, PSE Operator S.A., Przewodniczący  grupy Skoordynowana praca systemów, RGCE  ENTSO-E (dawniej UCTE)

Zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym:

o   Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki

o   Konrad Purchała, Doradca Zarządu PSE Operator S.A., Komitet Rynku ENTSO-E

o   Zbigniew Lubośny, Wydział Elektroniki i Automatyki, Politechnika Gdańska

o   Zygmunt Maciejewski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Sieci, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

o   Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska SA

o   Andrzej Sikora, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych

o   Ireneusz Łazor, Wiceprezes Zarządu, TGE SA

Do pobrania:PROGRAM Power Ring 2010

P O D Z I Ę K O W A N I E:

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu organizatorów, chciałabym bardzo gorąco podziękować Panu Prezesowi za udział w VI Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2010 – Regionalny Rynek Energii Europy Środkowo-Wschodniej, która odbyła się 20.12.2010, w Ministerstwie Gospodarki.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i zaangażowanie, a przede wszystkim za merytoryczne wystąpieniem, które Pan przygotował na konferencję. Mam nadzieję, że poziom wszystkich prezentacji i całej konferencji odpowiadał również oczekiwaniom Pana Prezesa.

W załączeniu przesyłam kilka zdjęć z konferencji.

Z wyrazami szacunku,

Anna Ogniewska
p.o. Dyrektora ds. Informacji, Promocji i PR


Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa
Tel. 022 424 82 00, Fax. 022 671 14 80
pr@proinwestycje.pl

0 601 774 480


 

Zostaw komentarz