V EDYCJA KONFERENCJI “LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE”

Andrzej Sikora został zaproszony do wygłoszenia referatu w trakcie zbliżającej się V edycji konferencji:

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

(7 grudnia 2011r., Hotel Westin w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22).

Jak piszą organizatorzy:

“Tegoroczna edycja konferencji poświęcona jest problematyce uwolnienia cen gazu dla odbiorców przemysłowych i liberalizacji rynku gazu w Polsce. Ale spojrzymy na te kwestie z perspektywy doświadczeń innych krajów U.E. – o liberalizacji rynku będą mówić zaproszeni eksperci z Austrii, Czech, Hiszpanii i Wlk. Brytanii.

Program konferencji: http://www.adventure.pl/libgaz_2011_program.php

Prezes zarządu ISE został poproszony o przygotowanie referatu pt.:

Modele platform obrotu gazem w U.E. Kontrakty spotowe i ich znaczenie na europejskim rynku gazu

Organizatorzy zapraszając do udziału piszą dalej:

“W konferencji weźmie udział ponad 50 uczestników.

Lista firm uczestniczących w konferencji na głównej stronie konferencji: http://www.adventure.pl/libgaz_2011_wstep.php

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

Zostaw komentarz