24-25 kwietnia Ogólnopolski Szczyt Energetyczny GDAŃSK 2013

Europejskie Centrum Biznesu przy współpracy i pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego pragnie serdecznie zaprosić do udziału w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym GDAŃSK 2013. Temat przewodni spotkania brzmi:

ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI

Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki

Województwo pomorskie jest kluczowym ośrodkiem gospodarczym, które dysponuje olbrzymim potencjałem i zapleczem predysponującym miasto Gdańsk do roli gospodarza ogólnopolskich spotkań o charakterze polityczno-gospodarczym.

Miasto Gdańsk, to nie tylko stolica województwa pomorskiego, ale także siedziba kilku koncernów o międzynarodowym potencjale i aspiracjach, ośrodek innowacyjno-rozwojowy opierający się na doskonale przygotowanej kadrze menadżerskiej, ośrodek polityczny skupiający wokół siebie niekwestionowane autorytety i osobistości życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego.

Pomorze skupia jak w soczewce wszystkie aspekty i problemy nurtujące branżę: kwestie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju OZE, eksploatacji złóż gazu łupkowego, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej i konwencjonalnej, a także sieci przesyłowych i połączeń transgranicznych.

Szczyt ma na celu zebranie przedstawicieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zdefiniowanie barier (regulacyjnych, infrastrukturalnych, systemowych), zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Podczas tegorocznej edycji OSE zaproszeni Prelegenci skonfrontują swoje opinie m. in. na następujące tematy:

  • energetyka państwowa vs prywatna
  • ład legislacyjny i regulacyjny
  • polityka prywatyzacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z programem i udziału w przedsięwzięciu.

Pobierz Program

Rejestracja

Więcej informacji na stronie organizatora

 

 

 

Zostaw komentarz