Regional Shale Gas Workshop

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji trzech zaangażowanych krajów, środowiska naukowe, eksperci oraz przedstawiciele zainteresowanych koncernów. Było  to pierwsze tego typu, wspólne amerykańsko-polsko-ukraińskie przedsięwzięcie poświęcone problematyce gazu niekonwencjonalnego. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie tematyki objętej konferencją, a także omówienie potencjalnych perspektyw współpracy. Konferencja była również okazją do ewentualnego przedyskutowania, zainicjowanego przez CRDF Global, pomysłu utworzenia regionalnych centrów badawczych ds. technologii gazu łupkowego na Ukrainie i w Polsce (na obecnym, wstępnym etapie CRDF Global zakłada możliwość utworzenia i dofinansowania 3 centrów ds. badań nad gazem łupkowym: dwóch na Ukrainie i jednego w Polsce).

Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy ogłosiło zwycięzców konkursów na zawarcie umów o podziale produkcji (PSA) dot. potencjalnych ukraińskich złóż gazu niekonwencjonalnego (tzw. Złoża Juzowskiego i Złoża Oleskiego – SHELL i CHEVRON).

Przedstawiciel  Instytutu Studiów Energetycznych, wzięli udział w sesjach pt.

1. “Shale Gas Extraction Challenges and Lessons Learned – The Polish Perspective” oraz

2. “Regulatory and Environmental Issues in Shale Gas Development”

Do pobrania: Agenda Regional Shale Gas Workshop 24-25 May 2012

Do pobrania: Podziękowanie_Sikora

Sprawozdanie z konferencji wraz ze zdjęciami zamieszcza także Ambasada RP w Kijowie.

Serdecznie zapraszamy do galerii oraz relacji prasowych z wydarzenia na stronie Ambasady:

http://www.kijow.polemb.net/?document=2863

 

Zostaw komentarz