W KTÓRYM MOMENCIE GOSPODARKA NIE WYTRZYMA PRESJI ZWIĄZANEJ Z WYSOKIMI CENAMI PALIW?

Szanowny Pan

Andrzej Sikora

Prezes Zarządu

Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie,

zapraszamy na konferencję prasową oraz debatę z udziałem ekspertów z Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Izby Drogownictwa oraz Centrum im. Adama Smith’a.

W KTÓRYM MOMENCIE GOSPODARKA NIE WYTRZYMA PRESJI ZWIĄZANEJ Z WYSOKIMI CENAMI PALIW?

CZY TRWAŁY POZIOM WYSOKICH CEN PONAD 5,80 ZA LITR OLEJU NAPĘDOWGO SPOWODUJE SPADEK KONSUMPCJI PALIW I ZAŁAMANIE RYNKU?

Polska realizując zobowiązania unijne dotyczące opłat publicznoprawnych i określając stawki akcyzy na obowiązującym poziomie, przyjęła je w oderwaniu od siły nabywczej Polaków. Potrzebna jest natychmiastowa rewizja strategii dla rynku paliw w Polsce.

Pierwszymi ofiarami dalszego, spodziewanego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego będą spółki budowlane. Zagrożonych jest 150 tys. ludzi pracujących przy budowie dróg w Polsce. W przyszłym roku ponad połowa z nich może stracić pracę. Składając oferty w przetargach wykonawcy nie przewidzieli dużego wzrostu cen paliw, a państwo nie zapewniło im żadnych mechanizmów dopłat i możliwości renegocjacji kontraktów. Po PBG i jej spółkach córkach o upadłość będą prosić koleje duże przedsiębiorstwa.

Czy jest możliwe wypracowanie rozwiązania systemowego chroniącego przed nieograniczonym wzrostem cen paliw w Polsce?
Jaka powinna być rola rafinerii z udziałem Skarbu Państwa w kreowaniu bezpiecznej polityki cenowej?

W konferencji prasowej oraz w debacie udział wezmą, m.in.:

- Leszek Wieciech – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

- Halina Pupacz – Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych

- Bolesław Doliński – Członek Zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych

- Andrzej Szczęśniak – Ekspert rynku paliw

- Wojciech Malusi – Polska Izba Gospodarcza Drogownictwa

- Artur Kandarian – Szef sekcji stacji stowarzyszonych ORLEN

- Dr Ireneusz Jabłoński – Centrum im. Adama Smith’a

- Andrzej Dera, poseł na Sejm RP.

Data: 19 czerwca 2012 r. (wtorek)

Godzina:  9:30 -  Zebranie uczestników;

10:00 – 12:00– Dyskusja;

od godz. 12 – Lunch

Miejsce debaty: Pałac Lubomirskich w Warszawie (siedziba Business Centre Club), Plac Żelaznej Bramy 10.

(wejście tylko za zaproszeniami)

do pobrania: Zaproszenie  dla Andrzeja Sikory

 

Zostaw komentarz