Ograniczenia i bariery polskiego rynku oraz infrastruktury gazowej w kontekście możliwego rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

Ograniczenia i bariery polskiego rynku oraz infrastruktury gazowej
w kontekście  możliwego rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

Prof. Dr hab. inż. Maciej Kaliski

Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki i Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, Kraków,

Mgr Marcin Krupa

Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.,

Mgr inż. Andrzej Sikora

Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Słowa kluczowe:

Gaz łupkowy, infrastruktura przesyłowa, wydobycie, przesył, paliwa stałe, gaz ziemny, rynek gazu, monetyzacja gazu, Gaz SYSTEM, operator.

Streszczenie

Brak odpowiedniej podaży gazu na rynku polskim przekłada się na zwiększone ryzyko przerwania dostaw w przypadku zawirowań związanych z importem gazu z Rosji. Taka sytuacja wciąż skutecznie odstrasza większość potencjalnych konsumentów tego surowca, zwłaszcza w najbardziej newralgicznych obszarach energetyki i przetwórstwa przemysłowego. Autorzy wychodząc z przeprowadzonych analiz potencjału wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w poszczególnych obszarach polskiej gospodarki oraz segmencie gospodarstw domowych wskazują iż możliwy wzrost podaży gazu ziemnego pochodzącego z krajowej produkcji – w tym przede wszystkim ze złóż niekonwencjonalnych napotka na podstawowe bariery i ograniczenia wynikające z braku właściwej infrastruktury przesyłowej oraz magazynowej, która nie jest przygotowana na zmianę kierunków przesyłu czy np. konieczny eksport gazu. Artykuł wskazuje na luki w przepustowości podstawowych części systemu przesyłowego w Polsce. Na podstawie dostępnych dany przygotowano i omówiono bariery dla mocy przesyłowych dla głównych magistrali przesyłowych wewnątrz kraju z uwzględnieniem planowanych, nowych inwestycji, w szczególności dla obszarów gdzie przewiduje się zwiększone wydobycie gazu łupkowego w Polsce.

PEŁNY TEKST DO POBRANIA:

Ograniczenia i bariery polskiego rynku oraz infrastruktury gazowej


 

Zostaw komentarz