Potencjał polskiego rynku elektroenergetyki jako możliwy kierunek monetyzacji polskiego gazu łupkowego.

Staraniem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ukazała się publikacja: “RESTRUCTURING IN THE FACE OF NEW ECONOMIC  CHALLENGES MANAGMENT-STRATEGY-ANALYSIS”. Scientific editors: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. Copyright by Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010. ISBN 978-8362511-25-9

W publikacji zamieszczone zostały dwa artykuły autorów:

Prof. Dr hab. inż. Maciej Kaliski

Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki i Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, Kraków,

Mgr Marcin Krupa

Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.,

Mgr inż. Andrzej Sikora

Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Pierwszy artykuł ( str. 792-806) zatytułowano:

“Potencjał polskiego rynku elektroenergetyki jako możliwy kierunek  monetyzacji  polskiego gazu łupkowego”.

Słowa kluczowe:

Gaz łupkowy, prognoza, moce wytwórcze, energia elektryczna, paliwa stałe, gaz ziemny, rynek gazu, monetyzacja gazu.

Streszczenie

Opracowana przez ARE prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 jako załącznik do PEP2030 przewiduje, na bazie informacji pozyskanych ze spółek energetycznych, iż do roku 2020 w Polsce zostanie wycofanych z użytkowania około 7 GW mocy wytwórczych brutto (opartych na węglu kamiennym i brunatnym), a po 2020 kolejne 7 GW (węgiel kamienny). Oznacza, to iż blisko połowa obecnych mocy wytwórczych energetyki opartych o paliwa stałe (węgiel kamienny i brunatny) będzie musiała być zastąpiona nowymi jednostkami. Do tego dochodzi przyrost mocy wytwórczych energetyki związany ze wzrostem popytu na energię elektryczną i cieplną. W efekcie w Polsce do 2030 roku powinno zostać wybudowane ponad 21 GW brutto nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej w energetyce zawodowej.

Z informacji podawanych przez spółki energetyczne wynika, iż w planach, o różnym stopniu zaawansowania i prawdopodobieństwa, jest obecnie 5 dużych bloków energetycznych przewidzianych do zasilania gazem ziemnym. W artykule autorzy próbują oszacować możliwy rynek gazu łupkowego dla elektroenergetyki oraz omawiają istotne przeszkody jakie napotka rozwój energetyki opartej o nowe prognozowane zasoby gazu ziemnego.

PEŁNY TEKST do pobrania:

Potencjał polskiego rynku elektroenergetyki jako możliwy kierunek monetyzacji polskiego gazu łupkowego

Drugi artykuł (str. 807-826) zatytułowano:

Ograniczenia i bariery polskiego rynku oraz infrastruktury gazowej
w kontekście  możliwego rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

Słowa kluczowe:

Gaz łupkowy, infrastruktura przesyłowa, wydobycie, przesył, paliwa stałe, gaz ziemny, rynek gazu, monetyzacja gazu, Gaz SYSTEM, operator.

Streszczenie

Brak odpowiedniej podaży gazu na rynku polskim przekłada się na zwiększone ryzyko przerwania dostaw w przypadku zawirowań związanych z importem gazu z Rosji. Taka sytuacja wciąż skutecznie odstrasza większość potencjalnych konsumentów tego surowca, zwłaszcza w najbardziej newralgicznych obszarach energetyki i przetwórstwa przemysłowego. Autorzy wychodząc z przeprowadzonych analiz potencjału wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w poszczególnych obszarach polskiej gospodarki oraz segmencie gospodarstw domowych wskazują iż możliwy wzrost podaży gazu ziemnego pochodzącego z krajowej produkcji – w tym przede wszystkim ze złóż niekonwencjonalnych napotka na podstawowe bariery i ograniczenia wynikające z braku właściwej infrastruktury przesyłowej oraz magazynowej, która nie jest przygotowana na zmianę kierunków przesyłu czy np. konieczny eksport gazu. Artykuł wskazuje na luki w przepustowości podstawowych części systemu przesyłowego w Polsce. Na podstawie dostępnych dany przygotowano i omówiono bariery dla mocy przesyłowych dla głównych magistrali przesyłowych wewnątrz kraju z uwzględnieniem planowanych, nowych inwestycji, w szczególności dla obszarów gdzie przewiduje się zwiększone wydobycie gazu łupkowego w Polsce.

PEŁNY TEKST DO POBRANIA:

Ograniczenia i bariery polskiego rynku oraz infrastruktury gazowej

 

Zostaw komentarz