“Bezpieczeństwo Energetyczno-Klimatyczne”

Konferencja w AGH nt.: „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE”.

W dniu 9 listopada 2009 r. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbyła się konferencja nt.: „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE”. Organizatorami Konferencji byli: Izba Gospodarcza Gazownictwa i Akademia Górniczo-Hutnicza. Konferencja została zorganizowana w ramach cyklu konferencji tematycznych „Pracodawcy a Polska 2030”, realizowanego w różnych środowiskach przez Konfederację Pracodawców Polskich. Słowo wprowadzające do tematu Konferencji wygłosił Dariusz Witkowski – dyrektor zarządzający Konfederacji Pracodawców Polskich. Podczas Konferencji zaprezentowano 6 referatów:

  • mgr inż. Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.) – „Polityka energetyczna podwaliną rozwoju Polski”;
  • prof. dr hab. inż. Józef Dubiński (Główny Instytut Górnictwa) – „Wyzwania stojące przed polskim górnictwem węgla kamiennego”;
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz , prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH) – „Węgiel brunatny optymalnym paliwem dla polskiej energetyki w I połowie XXI wieku”;
  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) – „Problematyka odnawialnych źródeł energii i konsekwencje pakietu klimatycznego”;
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański (Katedra Energetyki Jądrowej  Wydziału Energetyki i Paliw AGH) – „Energetyka Jądrowa”;
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH) – “Możliwości zaopatrzenia Polski w gaz ziemny i ropę naftową do 2030 r.”.

Po sesji referatowej odbyła się[... ] sprawozdanie dostępne pod adresem

Prezentacja wstępna Andrzeja Sikory dostępna tutaj.

 

Zostaw komentarz