LPG czy LNG dla Europy Środkowej?

Na zorganizowanej przez Polską Organizację Gazu Płynnego (POGP) V Międzynarodowej Konferencji LPG – Wyjątkowa Energia oprócz prezentacji związanych z LPG pojawiło się wystąpienie związane z zaopatrzeniem Polski w gaz ziemny.

Autorem tej prezentacji był Andrzej Sikora z Instytutu Studiów Energetycznych. Na pierwszy rzut oka prezentacja była dość niespójna i poruszała z pozoru odległe tematycznie zagadnienia, jednak przedstawiane co jakiś czas dygresje i sformułowane na koniec wnioski pozwoliły na spięcie teoretycznie oderwanych od siebie faktów w logiczną całość.

Opinie Andrzej Sikory są o tyle ciekawe, że często pozostają w konfrontacji z oficjalnym zdaniem naszych władz i firm odpowiedzialnych za realizację polityki energetycznej Polski. Pozwala to oceniać ich działania w bardziej obiektywny sposób i z pominięciem politycznych sympatii.

Link do artykułu

Link do prezentacji

 

Zostaw komentarz