17 maja 2010r. VIII Sympozjum Naukowe UE Kraków

„Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach kryzysu gospodarczego”

17 maja 2010 Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

Do pobrania: Program VIII Sympozjum

Informacje: http://www.keiop.ae.krakow.pl/sympozjum/

Maciej Kaliski

Departament Ropy i Gazu Ministerstwo Gospodarki, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, Kraków

Marcin Krupa

Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Andrzej Sikora

Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Adam Szurlej

Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki i Wydział Energetyki
i Paliw AGH, Kraków

Tytuł: Możliwy wpływ niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego na bieżące prognozy podaży i popytu LNG w Europie.

Streszczenie:

Do niedawna wskazywano na zdecydowaną różnicę prognozowanego popytu na skroplony gaz ziemny (LNG) w stosunku do szacowanych wielkości podaży tego surowca na rynkach światowych. Szczególnie duże zapotrzebowanie na skroplony gaz ziemny było przewidywane w regionie basenu Oceanu Atlantyckiego, głównie za sprawą spodziewanego skokowego wzrostu popytu na LNG ze strony rynku amerykańskiego.(Luka po wyczerpujących się własnych zasobach i spadającym wydobyciu). Ostatnie 18-24  miesięcy to gwałtowna zmiana szacunków odnośnie wydobycia gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych z tzw. niekonwencjonalnych źródeł gazu[1][Kilkunastokrotne wzrosty, w miarę spadku kosztów produkcji][2]. Opisywane w artykule zmiany wpłynęły znacząco na najnowsze prognozy odnośnie wielkości podaży i popytu na LNG w obszarze basenu Oceanu Atlantyckiego. Ogromny sukces rynkowy
i finansowy produkcji gazu z niekonwencjonalnych źródeł w Stanach Zjednoczonych wywołał  zainteresowanie wielkich koncernów, które zlekceważyły te zasoby gazu na rynku amerykańskim. Z uwagi na rozwiniętą strukturę przesyłową i podobieństwo struktur geologicznych do Stanów Zjednoczonych bardzo obiecującym rynkiem dla poszukiwań i rozwoju wydobycia gazu z tych źródeł wydaje się właśnie rynek europejski ( w tym Polska, Niemcy czy Szwecja). Niepewny status tego typu zasobów i możliwości ich wydobycia na kontynencie europejskim nie uwzględnia ich w całościowym bilansie popytu i podaży gazu ziemnego dla Unii Europejskiej. W artykule omówiono bilans gazu łącznie z LNG dla rynku europejskiego i zwrócono uwagę na możliwy wpływ przyszłej produkcji z niekonwencjonalnych  źródeł.

Artykuł zostanie zamieszczony na stronie po wygłoszeniu i publikacji. Poniżej do pobrania prezentacja:

20100517__unconventional_gas_LNG_Sikora


[1] Niekonwencjonalne źródła gazu obejmują gaz z rezerwuarów o niskiej przepuszczalności (tight gas), gaz odmetanowania złóż węgla -  gaz kopalniany (coalbed methane) oraz gaz z łupków bitumicznych (shale gas)

[2] Produkcja z niekonwencjonalnych źródeł jest opłacalna już przy cenie na poziomie 5-7,5 USD za mln BTU (180-270 USD za tys. m3).

 

Zostaw komentarz