„Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach kryzysu gospodarczego”

„Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach kryzysu gospodarczego”

17 maja 2010 Uniwersytet Ekonomiczny Kraków.

Chwila rozmowy przed panelem: Prof. Ryszard Borowiecki i Andrzej Sikora


Studenci z Tarnopola biorą udział w Sympozjum:

Sympozjum rozpoczął i prowadził pan profesor Ryszard Borowiecki a gości przywitał JM Rektor UE w Krakowie pan prof. dr hab. Roman Niestrój.


Andrzej Sikora prezentuje artykuł Zespołu:

“Możliwy wpływ niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego na bieżące prognozy podaży i popytu LNG w Europie.”

JM Rektor Niestrój przekazuje życzenia z okazji 41 lat pracy na uczelni:

Czcigodny Jubilat:

 

Zostaw komentarz