Zapraszamy na 65 spotkanie Forum “Energia – Efekt – Środowisko” 16 stycznia w Warszawie

Zapraszamy na kolejne 65 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, które odbędzie się 16 stycznia roku o godz. 11.30 w sali nr 102 w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Spotkanie Forum będzie trzecim spotkaniem, które  poświęcimy problematyce rozpoznania, poszukiwań i wydobywania gazu z łupków

Program spotkania:
 1. Rozpoczęcie spotkania, omówienie spraw organizacyjnych, przedstawienie propozycji tematyki spotkań Forum „Energia – Efekt – Środowisko” w 2014 roku
 2. Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju Sławomira Brodzińskiego
 3. Prezentacje:
 • Gaz z łupków z perspektywy Ministerstwa Środowiska
  Rafał Miland –  Zastępca Dyrektora: Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska
 • Problemy w obszarze poszukiwania niekonwencjonalnych złóż gazu z perspektywy Państwowej Służby Geologicznej
  Prof. dr hab. Marek Jarosiński, Hubert Kiersnowski – Państwowy Instytut Geologiczny –  PIB
 • Ocena zagrożeń dla środowiska w obszarze poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
  Andrzej Dziura – Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Środowiska
 • Poszukiwanie gazu łupkowego z perspektywy Inspekcji Ochrony Środowiska
  Aleksandra Skąpska – Departament Inspekcji i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
 • Program aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjna oparta o model partycypacji społecznej – „Razem o łupkach”
  Jarosław Kalinowski – Fundacja Rozwiązań Eko Energetycznych
 • Cykl konferencji „Gaz z łupków – wpływ na środowisko, zagrożenia czy korzyści dla człowieka?
  Anna Piaskowska – Instytut Studiów Energetycznych
 1. Dyskusja
 2. Podsumowanie spotkania
 3. Lunch i dyskusja kuluarowa.
Zakończenie spotkania przewidywane jest ok. godz. 14.00.
Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres mailowy: w.stawiany@nfosigw.gov.pl.
Na powyższy adres proszę  również o przekazanie do 15 stycznia 2014 r. prezentacji przez te osoby, które planują zilustrować swoją wypowiedź w dyskusji slajdami.

Szczegóły na stronie: http://forumees.pl/nastepne-spotkania-ees/art,19,problematyka-rozpoznania-poszukiwan-i-wydobywania-gazu-z-lupkow.html

 

Zostaw komentarz