Zapraszamy studentów na wydarzenie “Łup w łupkach, czyli niekonwencjonalnie o gazie”, które odbędzie się 14-15 marca na Wydziale Geologii UW

“Łup w łupkach” to bezprecedensowe wydarzenie edukacyjne skierowane do studentów geologii oraz wszystkich innych kierunków studiów. Projekt ma na celu zainteresowanie studentów rodzącym się w Polsce międzynarodowym przemysłem naftowym, w szczególności poszukiwaniami gazu z łupków.

Uczestnik projektu otrzyma dzięki wykładom wiedzę na wysokim poziomie odpowiednią do swojego kierunku i etapu studiów. Wydarzenie podzielone jest na dwie ścieżki:

ŚCIEŻKĘ INTERDYSCYPLINARNĄ dla wszystkich studentów, którzy otrzymają informacje z zakresu geologii, ekonomii i prawa wprowadzające w świat węglowodorów

oraz

ŚCIEŻKĘ SPECJALISTYCZNĄ dla studentów III roku studiów licencjackich oraz studiów magisterskich na wydziale geologii, zawierającą informacje fachowe z zakresu geologii, technologii poszukiwań, prawa i ekonomii, potrzebne w zawodzie geologa.

Ponadto odbędzie się wystawa przedsiębiorców i instytucji.

W ramach obu ścieżek odbędą się serie wykładów oraz zajęcia warsztatowe. Warunkiem uczestnictwa w wykładach jest zarejestrowanie się, warunkiem uczestnictwa w warsztatach – zakwalifikowanie się do udziału.

Szczegóły i rejestracja na stronie http://www.rocktheshale.eu

 

Zostaw komentarz