SYMPOZJUM 10 stycznia 2012r. Zmieniający się rynek gazu

Prezes Zarządu ISE wśród prelegentów.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Główna Sekcja Gazownictwa uprzejmie zaprasza na sympozjum pt. „Zmieniający się rynek gazu”

Sympozjum odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012 r. o godzinie 10.30 w Warszawie w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala „B”

Opłata za uczestnictwo jednej osoby w sympozjum wynosi 420 zł+23% VAT.

Tematyka sympozjum:

  1. Docelowy Model Rynku Gazu (Gas Target Model) co nas czeka? – Małgorzata Szymańska -  Ministerstwo Gospodarki.
  2. Ocena możliwości wydobycia gazu ziemnego w tym gaz „niekonwencjonalny” –  dyskusja w ramach Międzynarodowej Unii Gazownictwa – prof. Stanisław Rychlicki  – AGH Kraków
  3. Programy Uwalniania Gazu Ziemnego (Gas Release programs) – czy jest to metoda na wzrost konkurencyjności? – Andrzej Sikora – Instytut Studiów Energetycznych
  4. Magazynowanie gazów. Co dalej z CCS? – Jerzy Stopa – AGH Kraków.
  5. Porównanie produkcji energii elektrycznej w oparciu o gaz ziemny, węgiel kamienny i energię jądrową. – Jan Winter – PGNiG S.A.
  6. Nowe technologie w pracach Międzynarodowej Unii Gazownictwa – najlepsze praktyki wskazywane na Światowy Kongres Gazownictwa w Kuala Lumpur w 2012r. – Elżbieta Dzirba – GAZ-SYSTEM
  7. Rynki Gazu i stosowane Taryfy – jak bardzo się różnią? – Marcelina Gołębiewska PGNiG S.A.
  8. Rozwój systemów przesyłowych gazu ziemnego w oparciu o prace Międzynarodowej Unii Gazowniczej. – Adam Nowakowski, Mirosław Klimaszewski – GAZ-SYSTEM S.A.

Sympozjum odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012 r. o godzinie 10.30

w Warszawie w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala „B”

Opłata za uczestnictwo jednej osoby w sympozjum wynosi 420 zł+23% VAT.

Koszty uczestnictwa nie obejmują kosztów dojazdu oraz noclegu.

Opłatę za uczestnictwo w sympozjum prosimy przekazać na konto bankowe Zarządu Głównego PZITS – konto – Millennium  Bank  SA nr 42116022020000000028827575 z dopiskiem na przelewie Sympozjum „Zmieniający się rynek gazu”.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w sympozjum i przesłanie faksem na nr (22)826-28-94 lub pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@pzits.pl lub  szkolenia@pzits.pl wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA/POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA, której formularz załączamy poniżej. Prosimy również o dołączenie do przesyłki kopii przelewu na nasze konto bankowe opłaty za udział w sympozjum. Dodatkowych informacji o sympozjum udzielają: Katarzyna Wróblewska (nr tel. (22) 827-02-62), Jolanta Masalska (nr tel./faks (22) 826-28-94)

 

 

Zostaw komentarz