ZAKOPANE 2012

Szanowni Państwo,
Po raz kolejny w imieniu Izby Gospodarczej Gazownictwa  serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa
seminarium pt. „Gazownictwo – nieustanne wyzwania”, jakie odbędzie się w Zakopanem w dn. 19-21 stycznia 2012 r.

W trakcie seminarium dokonany zostanie między innymi bilans Prezydencji Polskiej w aspekcie polityki
energetycznej Unii Europejskiej oraz omówione kwestie dot. uwalniania rynku gazu (Gas Release)
z perspektywy rynku niemieckiego. W trakcie seminarium postaramy się także odpowiedzieć na pytanie
czy liberalizacja osłabia bezpieczeństwo energetyczne?

Głęboko wierzymy, iż wzorem lat ubiegłych, seminarium po raz kolejny, stanie się doskonałym miejscem
do wymiany opinii i doświadczeń w gronie wybitnych praktyków i ekspertów branży gazowniczej zarówno
z polski jak i zagranicy.
W załączeniu przekazujemy program spotkania:

Program Seminarium_Zakopane

oraz formularz zgłoszeniowy:

KARTA ZGŁOSZENIA

Równocześnie informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zostaw komentarz