Rynek gazu w Polsce 1,2-3 lutego 2012 Warszawa

Strategiczne aspekty inwestycji opartych o gaz ziemny to temat prelekcji, którą wygłosi dnia 1 lutego o godzinie 9.00 Prezes Zarządu ISE Andrzej Sikora. Zajmie się miedzy innymi:
• kierunki wykorzystania gazu ziemnego
»» do energetyki
»» do chemii – nawozy sztuczne  -> wytwórnie wodoru -> gaz syntezowy
»» do petrochemii
»» technologie GAS to LIQUID (GTL) oraz GAS to METHANOL (GTM)
• możliwości wykorzystania gazu w energetyce  (brak energii elektrycznej w dłuższym czasie, popyt = podaż, nowe
technologie związane z CO2)
• dostępność gazu ziemnego jako surowca energetycznego
• liberalny rynek gazu ziemnego w Polsce
• cena gazu
• cena energii w kontekście uwarunkowań derogacji
uprawnień do emisji CO2 (darmowy rozdział uprawnień,
alokacje CO2)
• czy gaz ziemny jako źródło energii jest ekonomicznie
konkurencyjny do węgla?

prelegent: dr inż. Andrzej Sikora, Prezes, Instytut Studiów
Energetycznych, Warszawa

Do pobrania pełna informacja o konferencji:

Rynek_gazu_w_Polsce_2012

 

Zostaw komentarz