Dotacje na energetykę

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

 • doboru źródła finansowania inwestycji w obszarze energetyki
 • analizy i oceny szans pozyskania dofinansowania dla planowanej inwestycji
 • doradztwa w zakresie opracowania koncepcji projektu,
 • przygotowania opinii i ekspertyz koniecznych dla pozyskania finansowania przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych,
 • optymalizacji inwestycji celem spełnienia wymogów stawianym potencjalnym beneficjentom,
 • możliwości współpracy jako podwykonawcy w ramach realizowanych projektów,
 • opracowania wniosku o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
 • przygotowania biznes planu, zgodnie z wymogami organu właściwego włącznie z przygotowywaniem analiz finansowych,
 • skompletowania i weryfikacji wszystkich dokumentów formalnych towarzyszących dokumentacji.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pozyskania dofinansowania, w zakresie:

 1. Audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Efektywne wykorzystanie energii – część pierwsza” (pobierz prezentacjęi: Prezentacja EWE_cz.1_NFOSiGW)
 2. Inwestycji prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Efektywne wykorzystanie energii – część druga” (pobierz prezentacjęi: prezentacja EWE_cz.2_NFOSiGW)
 3. Inwestycji w zakresie inteligentnych sieci energetycznych realizowanych 
w przestrzeniach pilotażowych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Inteligentne Sieci Energetyczne” (pobierz prezentacjęi: Prezentacja ISE_NFOSiGW)
 4. Innowacji technologicznych we współpracy z sektorem B+R w ramach programu INNOTECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (pobierz prezentacjęi: Prezentacja INNOTECH_NCBiR)
 5. Realizacji projektów, doradztwa oraz studiów podyplomowych w zakresie zrównoważonego rozwoju dla pracowników przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pobierz prezentacjęi: Projekt szkoleniowy_2.1.1 POKL)
 6. Realizacji projektów, doradztwa oraz studiów podyplomowych w zakresie „zielonej gospodarki” dla pracowników przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pobierz prezentacjęi: Regionalny projekt szkoleniowy_8.1.1 POKL)
 

Zostaw komentarz